maandag 10 april 2017

'I am N' van SDOKVroeger was ik altijd bang als ik verhalen hoorde over christenvervolging. Ik kon er echt van wakker liggen met angst in mijn hart. Ik kan me nog heel goed herinneren wanneer deze angst omsloeg in nieuwsgierigheid en verlangen. Ik nam een douche en dacht er over na tot het ineens heel helder tot me doordrong: 'Als Jezus dit allemaal waard is, dan moet Hij zo bijzonder geweldig zijn, dan moet zijn liefde zo krachtig zijn, dan moet er veel meer zijn dan dit aardse leven en dat 'veel meer' moet dan ook veel beter zijn dan alles wat mensen hier op aarde hebben.'

En hoewel een vervolgd leven me ook daarna niet heel aantrekkelijk leek en ik nog steeds geen idee heb hoe ik er mee om zou gaan, sindsdien is er een diep verlangen om Jezus zo te kennen, dat het me alles waard is. 

'Ben je bereid om voor Jezus te sterven?' vroeg een ex-moslim ons een poosje terug... Het zijn geen vragen waar je zomaar 'ja' op zegt. Maar wat ik me wel afvroeg, sterven zal ik zowiezo, waarom dan maar niet gelijk voor Jezus? Voor zover ik weet bestaat er geen inschrijflijst waar je je kunt inschrijven voor de manier waarop je op je einde komt en dat is maar goed ook. Mijn leven is niet te vergelijken met de verhalen die je in 'I am N' kunt lezen en echt, ik heb er geen idee van hoe mijn leven er uit zou zien. Het enige dat ik weet is dat ik heel, heel, heel veel genade nodig zou hebben om staande te kunnen blijven. En terwijl ik de verhalen lees, word ik bemoedigd omdat die genade er lijkt te zijn. 

In deze blog geen gruwelijk verhaal, maar één wat me zo raakte door de eenvoud en de kracht van het werk van Gods Geest. Het speelt zich af in 1983 in Algerije. Bewoners kijken toe hoe een aantal toeristen hun tenten proberen op te zetten. Het valt niet mee, er staat een harde wind en alles werd omvergeblazen. Hassan en enkele anderen besluiten een handje te helpen. Een van de toeristen bedankten hen en vroeg hen om de volgende dag te komen voetballen. 
Hassan en zijn vrienden staken de koppen bij elkaar en antwoorden toen: 'Dat zouden we leuk vinden, maar onze beste speler ligt met koorts op bed. Zonder hem bakken we er waarschijnlijk niet veel van.' Een van de toeristen vroeg toen: 'Kunnen we misschien bij die vriend van jullie op bezoek? We zouden graag om zijn genezing bidden.' Nu fronsten Hassan en zijn vrienden het voorhoofd. Bidden? Genezing? Zou God in een enkel iemand geïnteresseerd zijn? Dat kwam nogal vreemd over op de Algerijnen, maar het aanbod intrigeerde hun wel. Dus baden de toeristen die avond voor de jonge man. De volgende dag voelde hij zich weer kerngezond en hij voetbalde mee. De Algerijnen waren hoogst verbaasd en begonnen vragen te stellen over zijn plotselinge genezing. 'Wie is die 'Vader' tot Wie jullie bidden en Die geneest?' vroeg Hassan. De toeristen waren geen zendelingen. Ze waren eenvoudigweg mensen die van de Heere hielden en maar al te graag van Zijn grootheid getuigden. Ze vertelden over de genade, de verlossing en de kracht die het geloof in Christus biedt, en reisden toen weer verder. Maar Algerije zou nooit meer hetzelfde zijn. (...) Nadat de toeristen waren vertrokken, begon er iets 'wonderlijks' te gebeuren. 'Ik had het gevoel dat de verhalen die ze vertelden, niet alleen verhalen waren, maar waargebeurde geschiedenissen', herinnert Hassan zich. 'En dat zorgde ervoor dat ik alles achter me wilde laten en Jezus wilde volgen.' Hassan en andere Algerijnen bekeerden zich tot de God van de Bijbel. Aan het 'voetbalwonder' wordt een explosie van geloof toegeschreven in een land waar christenen ooit een zeldzame verschijning waren. 'We hebben geen idee hoeveel mensen door die voetballende groep tot Christus zijn gekomen', zei Hassan. 'We weten niet hoe het is gebeurd, alleen maar dat de mensen in God gingen geloven.' In korte tijd begon het christendom te floreren en werd het de snelst groeiende godsdienst in Algerije.
Tot zover een stukje uit een van de verhalen uit dit boek. Ook deze christenen kregen met vervolging, moeilijkheden en tegenstand te maken, maar ze gaven niet op. Ze hadden Jezus 'gezien'!

Nu ik alle verhalen gelezen heb zijn er twee dingen die blijven hangen. Het eerste is de enorme haat binnen de islam, waarmee mensen in staat zijn hun dierbaren (?) eigenhandig af te beulen en om het leven te brengen. Het tweede is opnieuw de liefde van Jezus die mensenharten veranderd en in staat stelt om die liefde door te geven dwars door de meest afschuwelijke omstandigheden heen.

Met nog meer materialen van 'I am N' kun je een serie Bijbelstudies organiseren. In het hele pakket zit dit boek met 48 verhalen, een werkboek, een instructieboekje voor de groepsleider en een dvd met 6 filmpjes die aansluiten op de thema's die je in het boek terugvindt: opoffering, moed, blijdschap, volharding, vergeving en trouw.
Verder is er ook nog een cd en een dagboek. Op deze boekenblog komt nog een recensie over het dagboek! 1 opmerking: