maandag 3 april 2017

'Gebruik je verstand' van John Piper

Gebruik je verstand! : John Piper, 9789051944082
Dit boek wordt uitgegeven door uitgeverij van Wijnen en kun je nu voor €10,- kopen! (klik op het boek om naar de site te gaan!)

Heerlijk, een nieuw boek van John Piper met een aanspreeklijke titel voor een gevoelsmens als ik ben! Het vermogen om na te kunnen denken is een geweldig genade geschenk van onze Schepper en we eren Hem door hier gebruik van te maken en Hem te prijzen voor zijn goedheid en grootheid die hierdoor tot ons doordringt. 
Wanneer Jezus naar de hemel kijkt en juichend uitroept dat deze wijsheid voor verstandigen en wijzen verborgen is en voor eenvoudigen geopenbaard, dan heeft dat niets met slimme of minder slimme mensen te maken. Er zijn zeer wijze mensen die ondanks al het geleerde toch nederig blijven en de Bron van alle wijsheid alle eer geven voor de gave van een goed verstand. Daarnaast zijn er ook minder geleerde mensen, die hoogmoedig en trots zijn en zich niets laten gezeggen door anderen. 

Een groot deel van het boek wordt besteed aan het uitpluizen van 'relativisme'. Het gevaar daarvan is dat er niets of niemand zou zijn waardoor we kunnen zeggen dat iets waar zou zijn. 

Waar het om gaat bij hebben van kennis, is om de liefde. Paulus zegt dat ware kennis en gezond verstand niet leiden tot trots, maar tot liefde voor God en voor mensen. En hij geeft ook nog een sterker middel tegen de ziekte van trots, door erop te wijzen dat zelfs onze liefde te danken is aan iets wat aan ons eigen initiatief voorafgaat. Onze liefde komt voort uit Gods vrije gave - Gods verkiezing. Als we God liefhebben en dus de ware kennis bezitten, komt dat omdat we gekend - uitgekozen - zijn door God.
(cursief = citaat)

Een mooi klein stukje citeer ik, waar ik zelf ook wel iets mee kan en het is zo eenvoudig!
Ook al denk je misschien niet zo vaak na over de manier waarop je nadenkt, probeer te voorkomen dat je in je denken grote fouten maakt als je bezig bent met de Bijbel en luistert naar degenen die de Bijbel uitleggen. Als je bijvoorbeeld een prediker hoort zeggen: 'Het kan niet waar zijn dat God volkomen soeverein is en dat mensen gewoon verantwoordelijk blijven voor de keuzes die ze maken', ga dan niet zomaar met hem mee. Zeg in plaats daarvan tegen hem: 'Dat kan wel, want beide dingen staan in de Bijbel.' Ga daarna gewoon over tot de orde van de dag.
Vooral dat laatste zinnetje vind ik erg goed. Voor je het weet bevind je je in heethoofdige discussies en eindeloze woordenwisselingen, waar je nachten van wakker ligt. Zeker tegen iemand die de Bijbel misschien nog wel beter kent dan jij, kun je het op deze rustige, duidelijke, vriendelijke manier heel kort houden.

Aan het eind van het boek vind je nog een pleidooi voor mensen die wel van nadenken houden en een pleidooi voor mensen die daar niet zo houden. Om vervolgens af te sluiten met deze wijze woorden:
Als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept tot scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat - dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht (Spr. 2:3-6).
Wij denken na en de Heer schenkt het. Niet of-of, maar en-en. Ons nadenken komt niet in plaats van Gods genade. Het is een geschenk van genade, dat smaakt naar veel meer.

In de eerste bijlage achterin het boek vind je de Bijbelse grondslagen voor Bethlehem College and Seminary. Interessant om te lezen, waarin je wordt gestimuleerd om de Bijbel te bestuderen aan de hand van:

  • waarnemen
  • begrijpen
  • evalueren
  • aanvoelen
  • toepassen
  • uitdragen 
Elk punt wordt beschreven en kan je helpen om het ook zelf toe te gaan passen.

De tweede bijlage is iets wat ik niet zo snel zal vergeten. Misschien komt dat door de kracht van het verhaal. Het gaat over 'De student, de vis en Agissaz'. Het is een verhaal over het belang van eigen waarneming en van zorgvuldige, intensieve en geconcentreerde bestudering. En dit om te benadrukken dat boeken over de Bijbel of overdracht daarvan door pastors, docenten of ouders nooit de plaats in kunnen nemen van eigen bestudering en persoonlijke omgang met de Schrift. (citaat iets aangepast)

Het is heerlijk om dingen zelf te bedenken!
En ook heerlijk om dingen zelf te lezen!


two of my favorite things:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten