dinsdag 2 augustus 2016

'Bidden' van Tim Keller

The best thing ever!:

Voor het eerst ging ik dit jaar een dagje naar 'Opwekking' in Biddinghuizen. Een aardig poosje bracht ik door in de tent waar je boeken e.d. kon kopen. En daarvan een aardig poosje heb ik met dit boek in mijn handen gestaan. Uiteindelijk heb ik 'm niet gekocht in de hoop het misschien bij iemand in de kast te zien staan en het te mogen lenen. En daar was het moment drie weken geleden, dat ik de planten bij iemand water gaf omdat ze op vakantie zijn en het boek in de boekenkast zag staan. Na het eerste hoofdstuk daar gelezen te hebben om te kijken of ik het wel echt wat vond, nam ik het mee naar huis en besloot het snel uit te lezen, er even flink in door te bijten.

Bidden

De eerste twee hoofdstukken van dit boek las ik erg graag. Daarin laat Keller zijn eigen worsteling met gebed zien, ook verteld hij hoe hij en zijn vrouw na jaren huwelijk pas zover kwamen dat ze samen gingen bidden. Na die twee hoofdstukken wordt het minder persoonlijk en dat vond ik wel jammer, maar wat hij vervolgens aanreikt aan kostbaarheden van wat christenen uit het verleden over gebed schreven en leerden, heb ik met grote interesse gelezen. Daarnaast worden er heel veel vormen van gebed onder de loep genomen. Wat er voor mijzelf uitspringt is het gebed naar aanleiding van wat je uit de Bijbel gelezen hebt. Luther zegt hierover:
Ik maak van elk gebod een viervoudig gedraaide krans, namelijk zo: Ik neem elk gebod in de eerste plaats als een leer aan, zoals het op zichzelf beschouwd is, en overdenk wat onze Heere God daarin zo ernstig van mij eist. In de tweede plaats maak ik er een dankzegging van, ten derde een biecht en ten vierde een gebed.'
'Dat maakt van elke Bijbeltekst een 'leerboekje, een gezangenboekje, een biechtboekje en een gebedenboekje'' voegt Tim Keller eraan toe.

Aan het 'Onze Vader' wordt veel aandacht besteed, ook weer met wat anderen er in vroegere tijden over geschreven hebben. Het is goed om dit gebed te gebruiken en van elke zin je eigen woorden van gebed te maken. Dat heb ik nu een paar keer gedaan en het verbaast me dat het toch elke keer weer een ander gebed wordt. Ik denk dat er eindeloos op gevarieerd kan worden!

Een hoofdstuk gaat over het belijden van schuld. Dat vond ik ook een inspirerend hoofdstuk. De hoofdgedachte die ik eruit haalde, was dat je niet alleen de zonde belijd, waarvan je weet dat je ze gedaan, gedacht of gezegd hebt, maar dat je het Woord van God ook gebruikt om een zonde te ontdekken waarvan je niet in de gaten had dat je je daarmee bezig hield. Dit hoofdstuk staat vol met tips en voorbeelden hoe je dit in je (gebeds)leven kunt aanpakken. Een mooi citaat uit dit hoofdstuk:
Alleen tegen de achtergrond van het O.T. en het enorme mysterie van hoe God zich aan zijn verbond met ons heeft kunnen houden, kunnen we inzien hoezeer genade een gratis geschenk is dat tegelijk oneindig veel gekost heeft. Het betekent dat geen enkele zonde voor ons nog tot veroordeling kan leiden, vanwege Christus' onvoorstelbare grote offer. Het betekent ook dat voor God zonde zo ernstig en kwetsend is dat Jezus moest sterven. We moeten beide aspecten van Gods genade erkennen, anders maken we een van de twee kardinale vergissingen. Of we gaan denken dat het voor God gemakkelijk is om te vergeven, of we gaan eraan twijfelen of we wel werkelijk en helemaal vergeven zijn.

Young Boys Praying At Wailing Wall In Jerusalem, Israel:  

Tot slot word er na alle aanbevelingen en vormen en tips nadrukkelijk gezegd dat je je niet helemaal vast moet pinnen op de een of andere vorm van gebed. Maar dat je er vrij mee om moet gaan, zoals het bij jou past en zoals de Heilige Geest je leidt. Door het hele boek schittert de ontmoeting met God die we kunnen hebben, daar gaat het uiteindelijk om bij gebed!

Achterin het boek staat een lijst met aanbevolen boeken over gebed en ook nog 60 pagina's met 'noten'.

In het eerste hoofdstuk citeert hij  O'Connor als zij de vraag stelt: 'Kan niemand me dan leren bidden?'
Tim Keller is er van overtuigd dat miljoenen mensen vandaag de dag deze zelfde vraag stellen. We beseffen dat bidden noodzakelijk is - maar hoé dan?!
Als je ook met deze vraag worstelt, is dit boek zeker een aanrader!
De dankbaarheid roept (...): 'Wat is God goed dat Hij dit geeft'. De aanbidding zegt: 'Wat voor Wezen moet dit zijn als dit nog maar een korte fonkeling vanuit de verte is!' Je gedachten vliegen langs de zonnestraal terug omhoog naar de zon.
(Citaat uit 'Bidden' van C.S.Lewis in 'Brieven aan Malcolm' over gebed)

<3:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten