zondag 13 september 2015

'Laat je niet ontmoedigen' van David Wilkerson

Zomaar om dat het een beetje anders liep dan ik dacht, kreeg ik dit boekje in handen. Ik besloot het maar te lezen, de titel sprak me wel aan.


Het is een heel fijn boekje om te lezen, het moedigt je enorm aan om op God te blijven vertrouwen en alles van Hem te blijven verwachten. Het begint eigenlijk met een nadrukkelijke aanmoediging om als vrouw of man je geluk niet te laten afhangen van je partner of van je kinderen, maar om je geluk en je vreugde alleen in God te vinden. Alleen als je daarin (en in alles!) volkomen afhankelijk bent van God, kun je aan gezonde relaties werken.


Een paar citaten:

'Wat een bevrijding als je geloof alleen op Jezus is gericht en niet op de resultaten!'
'Onze sterfelijke lichamen zijn als een eierschaal. Die schaal dient slechts om de steeds groeiende, steeds vernieuwende levenskracht te huisvesten. De schaal is onbelangrijk vergeleken bij het eeuwig leven dat het bevat. Iedere ware christen zit vol eeuwig leven, als een voortdurend groeiend zaad in een sterfelijk lichaam. Er is een steeds groeiend, zich ontwikkelend proces. Eens zal het uitbreken uit de schaal, om een nieuwe levensvorm te vinden. Dit glorieuze leven van God van binnen oefent een druk op de schaal uit en op het moment dat het opstandingsleven volwassen is geworden, breekt de schaal open. De tijdelijke banden zijn verbroken en als een pasgeboren kuiken wordt de ziel bevrijd uit de eierschaal - van de gevangenis. Prijst de Heer! De dood is slechts het breken van die uiterlijke schaal. Op het moment waarop de Heer zegt dat die schaal zijn doel heeft bereikt, komt er een plotselinge stroom van eeuwig leven in de ziel en God opent de schaal, zodat de nieuwe schepping tot volle ontplooiing komt. Zoals het leven zelf de schaal verlaat, nadat het zijn doel heeft vervuld, zo moeten Gods kinderen hun oude vergankelijke lichamen verlaten. Lichamen die uit het stof voortkwamen, keren weer tot stof. Wie denkt er nu aan om een pasgeboren kuikentje terug te duwen in de gebroken schaal?'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten