dinsdag 27 oktober 2015

'Gods reddende kracht' van Bob Davey (2)

Dit is de tweede blog over het boek 'Gods reddende kracht'. Een boek dat geschreven is door Bob Davey en door Roelof Upperman vertaald in het Nederlands. De eerste blog kun je hier lezen!

Great wall - China Nha Trang Vietnam Tourism - want to be connected to you! www.dulichkhanhhoa.net.vn:

Ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe de draad kwijt ben van het hoe en wat en waar van het zendingswerk in China. Niet zo gek ook natuurlijk, het is een enorm land! Hoe dan ook, wat me opvalt in het tweede deel is dat er koninkrijken en keizerrijken, oorlogen, opstanden en sekten komen en gaan en dwars daardoor heen breidt God zijn koninkrijk op een heerlijke en machtige manier uit.
Laten we heel even een kijkje nemen in 1887:
'Er was echter vooruitgang geboekt en dat was bemoedigend. Toch was bij lange na niet één procent van de bevolking op enigerlei wijze met het Evangelie bereikt. Er was nog maar nauwelijks een begin gemaakt met de verkondiging van het Evangelie aan het hele Chinese volk dat uit bijna vierhonderd miljoen personen bestond. Hudson Taylor vond deze stand van zaken 'walgelijk'. Voor iemand als de doelgerichte Taylor was het enige antwoord hierop 'vooruitgang te boeken, alsmaar vooruitgang boeken'. Dit deed hij met een ijzeren geloofswil, die door zijn intieme omgang met God gevoed werd wanneer hij dagelijks biddend de Schrift overdacht. In de gehele Schrift zag Hudson Christus en hij dronk gretig uit de bronnen van de verlossing.´
En dat is gelijk ook de rode draad in dit boek! Het belang van gebed, van een intieme omgang met God en het lezen van de Bijbel!
Ik zou er nog veel meer over kunnen en willen schrijven. Maar ik houd het kort. Al lezende ontkom je er niet aan dat je meer gaat kijken naar het 'grote plaatje', waarin jouw kleine leven met alle zegeningen en moeiten een rol spelen. Zo goed is het om jezelf dat af en toe voor te houden! Gods ontzagwekkende zorg, liefde en aandacht voor het grote geheel, de hele wereldgeschiedenis en daarin Zijn onmiskenbare, tedere zorg, liefde en aandacht voor het kleine, voor elk detail van elk sterfelijk mens, zo dat zelfs je haren zijn geteld!

“It's a mystery of human chemistry and I don't understand it, some people, as far as their senses are concerned, just feel like home.” ― Nick Hornby, High Fidelity//:

Ik wil niet ophouden Hem daarvoor te prijzen!


vrijdag 23 oktober 2015

Uw vertroostingen

Zomaar een paar prachtige teksten uit Psalm 94:

piercing oor - Google zoeken:

Zou Hij die het oor plant, niet horen? 
Zou Hij die het oog vormt, niet zien?
(: 9)

 :

De Heer leest de gedachten van de mens, vluchtig zijn ze.
(: 11)


on the same path :)

Want de Heere zal Zijn volk niet in de steek laten. 
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.
(: 14)


.:

Als de Heere niet mijn Helper was geweest, 
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.
(: 17)

About Sea, photography by Paluksht Mark:

Toen ik zei: mijn voet wankelt, 
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, Heere.
(: 18)

thank you:
Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, 
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.
(: 19)

donderdag 22 oktober 2015

'Lopen op het water' van Lynn Austin

Lopen op het water - Lynn Austin

Al een aantal keren heb ik dit boek voorbij zien komen en werd mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik lees niet zo gauw een roman, maar ben wel altijd nieuwsgierig naar iemands eigen levenservaring. En dit boek is er zoeen! Lynn beschrijft haar reis naar Israël, maar uitvoeriger de lessen die zij tijdens deze reis leert. Soms is het nodig om even uit je eigen omgeving gehaald te worden en ergens anders nieuwe inzichten op te doen. En hoewel ik zelf nog nooit in Israël geweest ben, kan ik me iets voorstellen van de lessen die Lynn in dit boek beschrijft naar aanleiding wat zij ziet in het land waar Jezus is geboren en heeft geleefd. Er zijn drie dingen die er voor me uitspringen. 

1. In hoofdstuk 1 gaat het over vreugde. Hoe en wat kun je zelf in het boek lezen. Om het in 1 zin samen te vatten, citeer ik het volgende: 'Ik heb de vijand de kans gegeven me van mijn belangrijkste wapen te beroven: vreugde. "De vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht"(Neh. 8:10). Ook ik mag me wapenen met 'vreugde', Een vreugde die ik niet van mezelf bezit en die ik soms heel hard nodig heb!

2. Het tweede wat er uitspringt is samengevat in het volgende stukje:


     
3. En het laatste is de manier waarop de Sabbat gevierd wordt. Bij het lezen borrelt een verlangen bij me boven om de rustdag meer te vieren. Gewoon omdat ik af en toe rust nodig heb!  

Natuurlijk staan er nog veel meer mooie dingen in, maar die kan ik niet allemaal noemen. Het is geen boek dat je even snel uit moet willen lezen. Je hebt wat tijd nodig om het te laten bezinken, om misschien ook te bedenken of en wat je er zelf mee kunt doen.

Het is een mooi boek, maar ik denk dat het nog mooier en nog meer aan zou spreken, als er foto's van de betreffende plaatsen bijgevoegd zouden zijn. Om je nog beter te kunnen verplaatsen en iets meer te proeven van de reis die de schrijfster heeft gemaakt. Maar misschien zou ik zelf eens die kant op moeten:)

donderdag 15 oktober 2015

'Adem de stilte' van Martha Osborn

Adem de stilte - Osborn, Martha

Net als het boekje 'Een moeder naar Gods hart' van Elisabeth George, is ook dit boekje van Martha Osborn een klein, mooi boekje met kleine stukjes. Fijn om er even bij te pakken op momenten dat je hoofd vol zit met gedachten. 

Het mooie van dit boekje is dat je er echt een tijd van zeven weken voor kunt nemen om met het thema 'stilte' bezig te zijn. Niet alleen is er voor de ochtend een stukje om te lezen, maar ook voor de avond, om nog eens terug te kijken op de dag en die (in stilte) af te sluiten. In elke week zijn 6 stukjes voor 6 dagen. Er zit een 'woestijndag' bij, een lege dag, waarin je even niets hoeft.
Elke week heeft een thema:

- Als een kind
- Als een pelgrim
- Als een vogel
- Als geliefde
- In je slaap
- God als vader
- God als schuilplaats


Er zijn geen titels, de stukjes worden aangegeven met 'ochtend 1' en 'avond 1'. Daardoor is het wat lastig om terug te vinden waar je was. Maar dat is makkelijk te verhelpen, door er een boekenlegger, een mooi kaartje of lief briefje dat je hebt gekregen tussen te leggen. 
Veel van de stukjes geven je een zetje om wat je hebt gelezen in praktijk te brengen, door bijv. die dag bewust momenten te zoeken waarin je stil kunt zijn, een rustig plekje te zoeken, of bewust de dingen die je bezig houden aan God te geven. 

Als ik het boekje in één woord zou samenvatten dan is dat 'vertrouwen'. Door te proberen alles onder controle te houden, verliezen we de rust en stilte die we bij God kunnen vinden, door alles aan Hem te geven en over te laten. 
Zo'n reminder heb ik af en toe wel nodig!

Een voorproefje van dit boekje:

Ochtend 5

Waarom hebben we zoveel behoefte aan rust, stilte en 
geestelijk onderdak? Is de wereld dan zoveel onrustiger
geworden? In zekere zin wel. Toch schreven vroege
christenen, bijvoorbeeld de woestijnvaders, al over het
verlangen weg te gaan uit het hectische leven van de stad.
Het is verbazingwekkend hoe weinig er is veranderd in
die paar duizend jaar. Kennelijk heeft de menselijke ziel
een ingebouwd verlangen naar rust. Mij troost het te 
weten dat zoeken naar rust een eeuwenoude zoektocht
is. We hoeven niet terug in de tijd, naar een rustigere 
periode, we hebben de opdracht om in ons eigen tijdperk
goed te zorgen voor de ziel. En die geeft duidelijk aan:
laat mij tot rust komen bij God, in de stilte.

Bijbelwoorden: 
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare  
hulp in de nood. (Psalm 46:2)
------

En heb je na het lezen van dit boekje meer behoefte om eens echt tijd apart te zetten om de stilte te zoeken, achterin is een lijst opgenomen met adressen van Stilteplekken, retraites en meditatiegroepen.

 :zondag 11 oktober 2015

'Gods reddende kracht' van Bob Davey (1)

'Wat een gedoe was dat in China zeg!'
Zo begroet ik mijn man deze nieuwe dag. We slapen allebei eens lekker uit en doen dat allebei op onze eigen wijze. Hij slapend en ik lezend.

De eerste hoofdstukken van het boek 'Gods reddende kracht' geven een glimp van de geschiedenis van het christendom in China. Een paar dingen vallen me op:
 • De Bijbel te vertalen, dat was het eerste wat gedaan werd na het leren van de Chinese taal en dat was niet zonder risico. Je werd namelijk gestraft, als je als Chinees een buitenlander de Chinese taal leerde!. Maar Goddank waren er dappere Chinezen die dit riskeerden. En zo kon de Bijbel vertaald worden en vele boeken en traktaten.
 • De vrucht van het werk in de eerste 75 jaar van de 19de eeuw was minimaal. Maar dit voorbereidende werk was zó nodig voor de latere opwekkingen die zouden komen. Ik kan me voorstellen dat dit een grote bemoediging kan zijn voor zendelingen die weinig vrucht zien op hun werk!
 • Ik ben verbaasd over de verwoestende uitwerking van één man, die de Bijbel totaal verkeerd interpreteert en dat dit resulteert in een 'Taiping-opstand' 'Alleen al gedurende de Taiping-opstand stierven twintig miljoen mensen. Dit oproer had een hongersnood veroorzaakt en daarmee een groot gedeelte van Centraal- en Zuid China geruïneerd.' (citaat)
 • Dit is niet het enige verwoestende werk van het koninkrijk van de duisternis. Er was ook de opiumoorlog, een rivier die overstroomt, die velen het leven kostte. Satan is er op uit te roven, te stelen en te moorden. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Dat is duidelijk.
Wat een gedoe...En dwars daar doorheen is God bezig met Zijn voorbereidingen. De prijs is hoog, ontzettend hoog, niet alleen voor mensen, maar ook voor onze God! Dat wil ik nooit vergeten. Hudson Taylor geeft er een beschrijving van. Hij is 21 jaar oud en zeilde vanuit Liverpool richting Sjanghai:
'Nooit zal ik die dag vergeten. Toen we door de sluisdeuren van de haven gingen en ik echt wegging van huis en haard, slaakte mijn moeder een smartelijke hartenkreet, die ik nooit zal vergeten. Die uitroep sneed als een mes door mijn ziel. Ik besefte nooit zo volledig wat "God had de wereld zo lief" betekende als op dat moment. Ook ben ik er tamelijk zeker van dat mijn geliefde moeder in dat ene uur meer over de liefde van God voor de ten onder gaande wereld leerde dan in haar hele leven daarvoor.'
http://www.royaljongbloed.nl/product/9789088970436/gods-reddende-kracht 

Dit was deel 1 van mijn recensie over het boek 'Gods reddende kracht'. Het is een 400 blz tellend boek. De hoofdstukken zijn best wel lang, maar het leest prettig door. En het is zo ingedeeld dat je het gerust een poosje weg kunt leggen, om het later weer op te pakken.

Houd mijn blog in de gaten zodat je de volgende delen niet mist! Met deze blogs moedig ik je ook aan tot gebed voor het zendingswerk dat ook op dit moment wereldwijd gedaan wordt!

vrijdag 9 oktober 2015

'Een moeder naar Gods hart' van Elizabeth George

Waarschijnlijk maakt het niet zo heel veel uit. Of je nu 1, 2, 6 of 12 kinderen hebt, je hebt allemaal wel eens een moment dat je heel even inspiratieloos bent. Dat is dan het moment dat je dit mooie, kleine boekje kunt pakken. Ik vind het prettig dat er geen data bij staat. Zo kun je er voor kiezen om elke dag een stukje te lezen, maar je kunt ook 5 stukjes lezen als je daar behoefte aan hebt. En bovendien zit er een handig lintje aan, zodat je makkelijk en snel terug vindt waar je bent gebleven.

Een moeder naar Gods hart

Bijna elk stukje verwijst naar een Bijbelgedeelte wat je er bij kunt pakken.

Elk stukje begint met een pakkende titel. Soms wordt je aangemoedigd om vlijtig te zijn. Een andere keer krijg je kleding- of huwelijksadvies of gaat het over een modelwoning, een draagbare schatkist of klinkt een oproep je te laten inspireren door vrouwen uit de Bijbel. Elke bladzijde eindigt met een gebed. 
Helemaal achterin vind je ook nog schrijfruimte om je favoriete Bijbelteksten, gebeden, waarheden over God, lessen en voorbeelden op te schrijven.

Hier een voorproefje uit de 273 stukjes:

Voorwaarde voor vrede

Als je jezelf betrapt op zeuren in het bijzijn van je kinde-
ren, dan heb je echt een probleem. Mopperen kan heel
gemakkelijk  een gewoonte worden. Ik ben de vrouw zo
dankbaar die me deze 'voorwaarde voor vrede' doorgaf:
  'De vrouw en moeder moet de thermostaat zijn in huis,
niet de thermometer.' Of je het nu leuk vindt of niet, jij
bepaalt de temperatuur in jullie huis en houdt die in stand.
Als jouw emoties schommelen, voelt je gezin dat. Je kunt
een zegen zijn voor je man en kinderen door voor een
vredig thuis te zorgen. Vraag God of Hij Zijn vrede in
jouw hart en gedachten wil laten heersen, en je zult zien
hoe dingen dan ten goede veranderen, Johannes 14:27 is
een heel geschikte tekst om ingelijst aan de muur te han-
gen: 'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.'

Heere Jezus, vandaag wil ik mijn geklaag inruilen voor
Uw ware vreugde. Verander mij alstublieft! Geef mij
Uw blijvende vrede, zodat mijn gezin thuiskomt in een
veilige schuilplaats vol liefde.


Andere boeken van Elizabeth George zijn:
 • God liefhebben met heel je verstand
 • Een vrouw naar Gods hart
 • Gods weg door je beproevingen
 • God volgen met heel je hart
 • Een echtgenote naar Gods hart
 • Een jonge vrouw naar Gods hart
 • Een jonge vrouw naar Gods hart - stilletijdboekje
 • Een vrouw naar Gods hart - dagboekvrijdag 2 oktober 2015

schoonste poëtische uiting

Van hun schoonste poëtische uiting
vol verrukking tot klinken gebracht
zullen hemelse zangen getuigen:
'Ik heb het geleerd in de nacht.'
Op veel liederen van lof en aanbidding,
waarmee 't Vaderhuis straks wordt vervuld
is op aarde ooit snikkend geoefend
in kamers in duister gehuld.

 :

(dichter onbekend uit 'De Psalmen' van William Mc Donald)