maandag 10 april 2017

'I am N' van SDOKVroeger was ik altijd bang als ik verhalen hoorde over christenvervolging. Ik kon er echt van wakker liggen met angst in mijn hart. Ik kan me nog heel goed herinneren wanneer deze angst omsloeg in nieuwsgierigheid en verlangen. Ik nam een douche en dacht er over na tot het ineens heel helder tot me doordrong: 'Als Jezus dit allemaal waard is, dan moet Hij zo bijzonder geweldig zijn, dan moet zijn liefde zo krachtig zijn, dan moet er veel meer zijn dan dit aardse leven en dat 'veel meer' moet dan ook veel beter zijn dan alles wat mensen hier op aarde hebben.'

En hoewel een vervolgd leven me ook daarna niet heel aantrekkelijk leek en ik nog steeds geen idee heb hoe ik er mee om zou gaan, sindsdien is er een diep verlangen om Jezus zo te kennen, dat het me alles waard is. 

'Ben je bereid om voor Jezus te sterven?' vroeg een ex-moslim ons een poosje terug... Het zijn geen vragen waar je zomaar 'ja' op zegt. Maar wat ik me wel afvroeg, sterven zal ik zowiezo, waarom dan maar niet gelijk voor Jezus? Voor zover ik weet bestaat er geen inschrijflijst waar je je kunt inschrijven voor de manier waarop je op je einde komt en dat is maar goed ook. Mijn leven is niet te vergelijken met de verhalen die je in 'I am N' kunt lezen en echt, ik heb er geen idee van hoe mijn leven er uit zou zien. Het enige dat ik weet is dat ik heel, heel, heel veel genade nodig zou hebben om staande te kunnen blijven. En terwijl ik de verhalen lees, word ik bemoedigd omdat die genade er lijkt te zijn. 

In deze blog geen gruwelijk verhaal, maar één wat me zo raakte door de eenvoud en de kracht van het werk van Gods Geest. Het speelt zich af in 1983 in Algerije. Bewoners kijken toe hoe een aantal toeristen hun tenten proberen op te zetten. Het valt niet mee, er staat een harde wind en alles werd omvergeblazen. Hassan en enkele anderen besluiten een handje te helpen. Een van de toeristen bedankten hen en vroeg hen om de volgende dag te komen voetballen. 
Hassan en zijn vrienden staken de koppen bij elkaar en antwoorden toen: 'Dat zouden we leuk vinden, maar onze beste speler ligt met koorts op bed. Zonder hem bakken we er waarschijnlijk niet veel van.' Een van de toeristen vroeg toen: 'Kunnen we misschien bij die vriend van jullie op bezoek? We zouden graag om zijn genezing bidden.' Nu fronsten Hassan en zijn vrienden het voorhoofd. Bidden? Genezing? Zou God in een enkel iemand geïnteresseerd zijn? Dat kwam nogal vreemd over op de Algerijnen, maar het aanbod intrigeerde hun wel. Dus baden de toeristen die avond voor de jonge man. De volgende dag voelde hij zich weer kerngezond en hij voetbalde mee. De Algerijnen waren hoogst verbaasd en begonnen vragen te stellen over zijn plotselinge genezing. 'Wie is die 'Vader' tot Wie jullie bidden en Die geneest?' vroeg Hassan. De toeristen waren geen zendelingen. Ze waren eenvoudigweg mensen die van de Heere hielden en maar al te graag van Zijn grootheid getuigden. Ze vertelden over de genade, de verlossing en de kracht die het geloof in Christus biedt, en reisden toen weer verder. Maar Algerije zou nooit meer hetzelfde zijn. (...) Nadat de toeristen waren vertrokken, begon er iets 'wonderlijks' te gebeuren. 'Ik had het gevoel dat de verhalen die ze vertelden, niet alleen verhalen waren, maar waargebeurde geschiedenissen', herinnert Hassan zich. 'En dat zorgde ervoor dat ik alles achter me wilde laten en Jezus wilde volgen.' Hassan en andere Algerijnen bekeerden zich tot de God van de Bijbel. Aan het 'voetbalwonder' wordt een explosie van geloof toegeschreven in een land waar christenen ooit een zeldzame verschijning waren. 'We hebben geen idee hoeveel mensen door die voetballende groep tot Christus zijn gekomen', zei Hassan. 'We weten niet hoe het is gebeurd, alleen maar dat de mensen in God gingen geloven.' In korte tijd begon het christendom te floreren en werd het de snelst groeiende godsdienst in Algerije.
Tot zover een stukje uit een van de verhalen uit dit boek. Ook deze christenen kregen met vervolging, moeilijkheden en tegenstand te maken, maar ze gaven niet op. Ze hadden Jezus 'gezien'!

Nu ik alle verhalen gelezen heb zijn er twee dingen die blijven hangen. Het eerste is de enorme haat binnen de islam, waarmee mensen in staat zijn hun dierbaren (?) eigenhandig af te beulen en om het leven te brengen. Het tweede is opnieuw de liefde van Jezus die mensenharten veranderd en in staat stelt om die liefde door te geven dwars door de meest afschuwelijke omstandigheden heen.

Met nog meer materialen van 'I am N' kun je een serie Bijbelstudies organiseren. In het hele pakket zit dit boek met 48 verhalen, een werkboek, een instructieboekje voor de groepsleider en een dvd met 6 filmpjes die aansluiten op de thema's die je in het boek terugvindt: opoffering, moed, blijdschap, volharding, vergeving en trouw.
Verder is er ook nog een cd en een dagboek. Op deze boekenblog komt nog een recensie over het dagboek! maandag 3 april 2017

'Gebruik je verstand' van John Piper

Gebruik je verstand! : John Piper, 9789051944082
Dit boek wordt uitgegeven door uitgeverij van Wijnen en kun je nu voor €10,- kopen! (klik op het boek om naar de site te gaan!)

Heerlijk, een nieuw boek van John Piper met een aanspreeklijke titel voor een gevoelsmens als ik ben! Het vermogen om na te kunnen denken is een geweldig genade geschenk van onze Schepper en we eren Hem door hier gebruik van te maken en Hem te prijzen voor zijn goedheid en grootheid die hierdoor tot ons doordringt. 
Wanneer Jezus naar de hemel kijkt en juichend uitroept dat deze wijsheid voor verstandigen en wijzen verborgen is en voor eenvoudigen geopenbaard, dan heeft dat niets met slimme of minder slimme mensen te maken. Er zijn zeer wijze mensen die ondanks al het geleerde toch nederig blijven en de Bron van alle wijsheid alle eer geven voor de gave van een goed verstand. Daarnaast zijn er ook minder geleerde mensen, die hoogmoedig en trots zijn en zich niets laten gezeggen door anderen. 

Een groot deel van het boek wordt besteed aan het uitpluizen van 'relativisme'. Het gevaar daarvan is dat er niets of niemand zou zijn waardoor we kunnen zeggen dat iets waar zou zijn. 

Waar het om gaat bij hebben van kennis, is om de liefde. Paulus zegt dat ware kennis en gezond verstand niet leiden tot trots, maar tot liefde voor God en voor mensen. En hij geeft ook nog een sterker middel tegen de ziekte van trots, door erop te wijzen dat zelfs onze liefde te danken is aan iets wat aan ons eigen initiatief voorafgaat. Onze liefde komt voort uit Gods vrije gave - Gods verkiezing. Als we God liefhebben en dus de ware kennis bezitten, komt dat omdat we gekend - uitgekozen - zijn door God.
(cursief = citaat)

Een mooi klein stukje citeer ik, waar ik zelf ook wel iets mee kan en het is zo eenvoudig!
Ook al denk je misschien niet zo vaak na over de manier waarop je nadenkt, probeer te voorkomen dat je in je denken grote fouten maakt als je bezig bent met de Bijbel en luistert naar degenen die de Bijbel uitleggen. Als je bijvoorbeeld een prediker hoort zeggen: 'Het kan niet waar zijn dat God volkomen soeverein is en dat mensen gewoon verantwoordelijk blijven voor de keuzes die ze maken', ga dan niet zomaar met hem mee. Zeg in plaats daarvan tegen hem: 'Dat kan wel, want beide dingen staan in de Bijbel.' Ga daarna gewoon over tot de orde van de dag.
Vooral dat laatste zinnetje vind ik erg goed. Voor je het weet bevind je je in heethoofdige discussies en eindeloze woordenwisselingen, waar je nachten van wakker ligt. Zeker tegen iemand die de Bijbel misschien nog wel beter kent dan jij, kun je het op deze rustige, duidelijke, vriendelijke manier heel kort houden.

Aan het eind van het boek vind je nog een pleidooi voor mensen die wel van nadenken houden en een pleidooi voor mensen die daar niet zo houden. Om vervolgens af te sluiten met deze wijze woorden:
Als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept tot scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat - dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht (Spr. 2:3-6).
Wij denken na en de Heer schenkt het. Niet of-of, maar en-en. Ons nadenken komt niet in plaats van Gods genade. Het is een geschenk van genade, dat smaakt naar veel meer.

In de eerste bijlage achterin het boek vind je de Bijbelse grondslagen voor Bethlehem College and Seminary. Interessant om te lezen, waarin je wordt gestimuleerd om de Bijbel te bestuderen aan de hand van:

  • waarnemen
  • begrijpen
  • evalueren
  • aanvoelen
  • toepassen
  • uitdragen 
Elk punt wordt beschreven en kan je helpen om het ook zelf toe te gaan passen.

De tweede bijlage is iets wat ik niet zo snel zal vergeten. Misschien komt dat door de kracht van het verhaal. Het gaat over 'De student, de vis en Agissaz'. Het is een verhaal over het belang van eigen waarneming en van zorgvuldige, intensieve en geconcentreerde bestudering. En dit om te benadrukken dat boeken over de Bijbel of overdracht daarvan door pastors, docenten of ouders nooit de plaats in kunnen nemen van eigen bestudering en persoonlijke omgang met de Schrift. (citaat iets aangepast)

Het is heerlijk om dingen zelf te bedenken!
En ook heerlijk om dingen zelf te lezen!


two of my favorite things: