dinsdag 27 oktober 2015

'Gods reddende kracht' van Bob Davey (2)

Dit is de tweede blog over het boek 'Gods reddende kracht'. Een boek dat geschreven is door Bob Davey en door Roelof Upperman vertaald in het Nederlands. De eerste blog kun je hier lezen!

Great wall - China Nha Trang Vietnam Tourism - want to be connected to you!  www.dulichkhanhhoa.net.vn:

Ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe de draad kwijt ben van het hoe en wat en waar van het zendingswerk in China. Niet zo gek ook natuurlijk, het is een enorm land! Hoe dan ook, wat me opvalt in het tweede deel is dat er koninkrijken en keizerrijken, oorlogen, opstanden en sekten komen en gaan en dwars daardoor heen breidt God zijn koninkrijk op een heerlijke en machtige manier uit.
Laten we heel even een kijkje nemen in 1887:
'Er was echter vooruitgang geboekt en dat was bemoedigend. Toch was bij lange na niet één procent van de bevolking op enigerlei wijze met het Evangelie bereikt. Er was nog maar nauwelijks een begin gemaakt met de verkondiging van het Evangelie aan het hele Chinese volk dat uit bijna vierhonderd miljoen personen bestond. Hudson Taylor vond deze stand van zaken 'walgelijk'. Voor iemand als de doelgerichte Taylor was het enige antwoord hierop 'vooruitgang te boeken, alsmaar vooruitgang boeken'. Dit deed hij met een ijzeren geloofswil, die door zijn intieme omgang met God gevoed werd wanneer hij dagelijks biddend de Schrift overdacht. In de gehele Schrift zag Hudson Christus en hij dronk gretig uit de bronnen van de verlossing.´
En dat is gelijk ook de rode draad in dit boek! Het belang van gebed, van een intieme omgang met God en het lezen van de Bijbel!
Ik zou er nog veel meer over kunnen en willen schrijven. Maar ik houd het kort. Al lezende ontkom je er niet aan dat je meer gaat kijken naar het 'grote plaatje', waarin jouw kleine leven met alle zegeningen en moeiten een rol spelen. Zo goed is het om jezelf dat af en toe voor te houden! Gods ontzagwekkende zorg, liefde en aandacht voor het grote geheel, de hele wereldgeschiedenis en daarin Zijn onmiskenbare, tedere zorg, liefde en aandacht voor het kleine, voor elk detail van elk sterfelijk mens, zo dat zelfs je haren zijn geteld!

“It's a mystery of human chemistry and I don't understand it, some people, as far as their senses are concerned, just feel like home.” ― Nick Hornby, High Fidelity//:

Ik wil niet ophouden Hem daarvoor te prijzen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten