maandag 28 september 2015

'George Müller, de man van geloof en gebed' van Roger Steer

Het worstelen met gezondheidsproblemen, ook psychische problemen, komt maar al te vaak voor. Ik zie het om me heen en ik lees het evengoed over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de opbouw van Gods koninkrijk. Zo las ik eens over een bekend persoon, dat hij worstelde met podiumvrees en een ander met ochtenddepressies! Om de een of andere reden bemoedigd dat me altijd. Er zijn in mijn leven momenten geweest dat ik dacht dat ik gek zou worden en ook ik heb, terwijl ik aanbiddingsleidster ben in de gemeente, last van een soort van podiumvrees. Het bemoedigt me omdat al deze dingen God er niet van weerhouden om je te gebruiken! Het enige wat jij en ik hoeven te doen is onze ogen in vertrouwen op Hem te richten!
Om bij een ander voorbeeld te komen, ga ik naar dit boekje over George Müller, geschreven door Roger Steer.

George Muller

'Müllers gezondheid verzwakte; misschien vanwege al het werk dat hij op zich genomen had. Hij leed aan wat hij in eerste instantie omschreef als een gevoel van zwakte in zijn hoofd en was niet in staat om te werken In november 1837 verliet hij Bristol om een poosje in Bath te verblijven. Maar toen zelfs een gesprek hem te veel moeite kostte, keerde hij na een paar dagen terug naar Bristol, bang dat hij gek werd. Hij ging naar de dokter.'
Gelukkig komt hij er boven op en wordt deze man 93 jaar oud zonder een spoortje van krankzinnigheid. Hij zou in volledige afhankelijkheid van God heel veel voor weeskinderen betekenen. Nog een ander voorbeeld word in dit boekje genoemd:
De deuren en de ramen stonden open en verschillende mensen zaten buiten op het balkon en luisterden naar Müller in de lentezon. Het was maart 1879, en onder die balkongasten was een Engelsman van halverwege de veertig, die daar voor zijn gezondheid was: Charles Haddon Spurgeon.
Ook Spurgeon had last van zijn gezondheid en van depressies! Verdiep je maar eens in zijn levensverhaal.

Maar nu gaat het over dit boekje met een prachtige beschrijving van onze grote God, die luistert naar het gebed van Zijn kind George Müller! Ik denk dat de schrijver wel zou willen, dat we allemaal zouden geloven dat God ons gebed wil verhoren en we antwoord op ons gebed moeten verwachten.

Dit boek verteld in korte hoofdstukken over het leven van George Müller. Zijn jeugd die allesbehalve veelbelovend was voor een Godvrezend, volwassen leven; zijn bekering; zijn levenswerk en zijn levenseinde. En dit alles zeer beknopt, beslist niet langdradig en vervelend, maar levendig en soms ook herkenbaar. Dat maakt dat we George Müller niet alleen gaan beschouwen als 'maar' een gewoon mens zoals jij en ik, maar ook dat we gaan beseffen dat God ook naar ons gebed luistert, omdat Hij altijd Dezelfde is.

Een citaat waar het allemaal mee begon:
'Hij was geen vermogend man en hij had geen eigen inkomsten. Maar hij redeneerde als volgt: Als ik, uitsluitend door gebed en geloof, zonder een mens erom te vragen, de middelen bij elkaar kan krijgen om een weeshuis te stichten en te leiden, dan zou God dat kunnen gebruiken om daardoor het geloof van christenen te versterken en ongelovigen ervan te overtuigen dat God werkelijk bestaat en dat Hij gebeden beantwoordt.
Het boek verteld talloze gebeurtenissen over hoe God voorziet. Ik zou graag willen citeren van een bakker die niet kon slapen en dacht dat God van hem vroeg om brood voor het weeshuis te bakken, omdat ze anders geen ontbijt zouden hebben. Van een melkboer die zijn melk bij het weeshuis bracht omdat zijn kar juist voor de deur kapot was gegaan en zo kan ik nog even doorgaan.
'Iemand vroeg eens aan Müller wat het geheim was van zijn leven in dienst van God. Hij antwoordde: 'Er is een dag geweest dat ik stierf, echt stierf; stierf aan George Müller, zijn opvattingen, zijn voorkeuren, zijn smaak en zijn wil - stierf aan de wereld en haar goed - en afkeuring - zelfs stierf aan de goed - en afkeuring van mijn broeders en vrienden - en sindsdien heb ik alleen mijn best gedaan om de goedkeuring van God te verkrijgen.
In het laatste hoofdstuk geeft 'George Müller' een drietal adviezen over hoe je je geloof kunt versterken. Daar kun je echt wat mee!

Ik denk niet dat het nog nodig is te zeggen, dat ik dit boek zeker wil aanbevelen!

zaterdag 26 september 2015

De toestand van ons hart

∮ Each one of us has lived through some devastation, some loneliness, some weather superstorm or spiritual superstorm, when we look at each other we must say, I understand. I understand how you feel because I have been there myself. We must support each other and empathize with each other because each of us is more alike than we are unalike. " --Maya Angelou ∮:

Heer, dat de toestand van ons hart in korte tijd
zo kan veranderen in uw aanwezigheid!
Wat vallen zware lasten van ons af;
wat worden droge gronden fris als door een regenbui!
We knielen neer terwijl d' omgeving donker dreigt.
We staan weer op, en alles - veraf en dichtbij
staat daar, in zonnige contouren, schoon en vrij!

Wij knielen neer in zwakheid, maar staan op vol kracht!
Waarom berokkenen w' onszelf dan zoveel kwaad?
of and'ren? - want wij zijn niet altijd sterk -
dat wij soms overweldigd zijn door zorg?
Waarom zijn wij toch vaak zo zwak en moedeloos;
waarom vult onrust en bezorgdheid ons gebed,
terwijl toch blijdschap, kracht en moed bij U gevonden wordt?

(Richard Chenevix Trench in 'De Psalmen' van William Mac Donald)


vrijdag 25 september 2015

Citaat ´De Psalmen´ van William Mac Donald

Onder normale omstandigheden 
is het gevolg van het uitoefenen van druk op een voorwerp, 
dat de omtrek of het volume ervan afneemt, 
maar God gebruikt druk om geestelijke ruimte te geven!

Autumn:

dinsdag 22 september 2015

´Christenen ontmoeten moslims´ van Ds. H. Veldhuizen


Heel even was ik bang dat het erg droge kost zou zijn en moeilijk doorheen te komen. Maar dat blijkt, al lezend, ongegrond. De schrijver schrijft op een manier die prettig doorleest.
Ik ben zo´n angsthaas, dat ik in staat ben een waar ´islamofobie´ te ontwikkelen! Alles wat ik hoor over IS komt diep binnen en het kost me niet zoveel moeite om mezelf in te leven in een bepaalde situatie. Als je in die zin een beetje op mij lijkt, wil ik je dit boekje van harte aanbevelen! 
Natuurlijk is het zo dat we de islam en de macht die daar achter zit niet moeten onderschatten, maar zo zegt de schrijver, laten we het ook niet overschatten! Het helpt me alles weer een beetje te relativeren. 
´De ruim 50 procent seculieren in ons land maken meer kapot dan de 5 procent moslims.´
Er staat een heleboel in de Koran wat ik niet wist. Bv. dat Jezus zo ontzettend hoog geacht wordt; de wonderen van Jezus zijn de enige wonderen die in de Koran genoemd worden en er wordt meer over Jezus gezegd dan over Mohammed! En Maria is de enige vrouw waar de Koran over spreekt.
Ik vind het heel bijzonder. Maar laat ik het niet mooier maken dan het is. Jezus wordt niet beleden als de Zoon van God en ook is Hij niet aan het kruis gestorven. En dit is nu juist waar het om! In een later hoofdstuk gaat de schrijver in op de dwaalleer die is ontstaan door te zeggen dat moslims en christenen één en dezelfde god hebben. Het boek is er heel duidelijk over dat dit niet het geval is.

Verder gaat de schrijver in op de 5 zuilen van de Islam en de vrouw in de Islam en de Jihad. Heel wat normen en waarden zijn niet per definitie van de islam, maar komen al uit veel oudere gebruiken in bepaalde culturen. De schrijver kan niet genoeg benadrukken dat er niet alleen maar verschillen, maar ook veel overeenkomsten zijn tussen het leven dat verreweg de meeste moslims en christenen willen leven. En daarmee, dat we respect kunnen tonen en op een goede manier met elkaar om kunnen gaan, wat gelukkig ook wel gebeurt.

Het laatste hoofdstuk gaat over hoe de Bijbel ons oproept om met vreemdelingen om te gaan. Je ziet dan dat het omgaan met de ´vreemdeling, de weduwe en de wees´ (altijd in deze volgorde) heel belangrijke thema's zijn, zowel in het oude als het nieuwe testament.
Als gelovige moeten we ons ervan bewust zijn, dat ook wij hier vreemdeling zijn op aarde en ons thuis bij God is.

Maar die laatste zin komt niet uit het boekje, maar kregen we zondag mee in de preek!:)

Mismatched chairs dining room. Thinking I want this in the formal dining room when I move.:zondag 20 september 2015

'Bidden brengt je hart tot rust' van Elizabeth George


Een heel mooi, klein, fijn boekje met verschillende thema's. Thema's waar je je allemaal zorgen over kunt maken, zoals familie (kinderen, partner, je ouders die ouder worden), je gezondheid, wat er kan gebeuren, financiën, zonde enz. 

Pas zei iemand tegen me (en ik heb het als een soort vermaning tot me genomen):
Vaak voelen we ons schuldig als we geen (of niet genoeg) tijd nemen om te bidden. Maar schuld is helemaal niet aan de orde. Het is gewoon heel dom dat we geen gebruik maken van gebed! God is onze Vader, Hij wil ons geven wat we nodig hebben. In plaats daarvan blijven we maar doorrennen en haasten en stressen en tobben.
En dat is precies wat dit boekje je laat doen. In plaats van je zorgen te maken, alles bij God brengen!
'Zorg brengt je ertoe te bidden, te handelen en voorbereidingen te treffen. Maar bezorgdheid en angst verlammen je.'
Daarnaast wijst Elizabeth je op de praktische dingen die je kunt doen.
Als je gezonde zorg hebt om en voor bv je ouders, breng dan tijd met ze door, blijf met ze in contact en bid voor hen! Zomaar drie praktische dingen waarover in het boekje nog meer wordt gezegd.

Elk hoofdstuk eindigt met een gebed en een Bijbeltekst. Zo kun je makkelijk zelf verder bidden.

Het boek is rijk geïllustreerd door Susan Winget, met tekeningen van de natuur.Tot slot een citaat wat me erg aanspreekt:
'Nog een laatste opmerking. Misschien moet je dit van minuut tot minuut doen, en zeker probleem voor probleem. Maar breng je hart tot rust door je vertrouwen op God te ontwikkelen en bidden tot een gewoonte te maken. Weiger je vandaag bezorgd te maken. Doe jouw deel. Bid tot God. En vertrouw volkomen op Hem.'

zondag 13 september 2015

'Stervende vrijheid...' van Japke de Kraker


Het duurt altijd even, maar dit boek heb ik nu uit. Ik las het omdat ik binnen een paar maanden tijd in contact kwam met 3 vrouwen uit Iran. En ik ben blij dat ik het gelezen heb. Dit boek gaat over een man, Hassan die samen met zijn vriend Koorosh op zoek is naar de Waarheid. Ze vinden het niet in de Islam waarbij ze allebei zijn opgegroeid en komen via verschillende wegen steeds meer te horen over Jezus. Hassan moet uiteindelijk vluchten, wat een aardig beeld geeft van hoe dat er aan toe gaat. Het achtervolgt worden, de spanning ontdekt te worden en de gevaren die het reizen met zich meebrengt. Uiteindelijk komt hij in Nederland terecht, wat beslist niet betekent dat hij zich veilig voelt, integendeel! Hij hoort van een landgenoot die Christen werd en uiteindelijk in Nederland op rituele wijze om het leven is gebracht. En ook in het azc waar Hassan verblijft zijn moslims die van hem verwachten dat hij naar de bijeenkomsten van de Imam komt. 

Het is confronterend! De prijs kan zo beangstigend hoog zijn en dat word in dit boek niet onder stoelen of banken geschoven. Toch laat de schrijfster de heerlijke waarheid, vrijheid en liefde schitteren, die alleen in Jezus te vinden is.
Een citaat dat mij raakte en me aan het denken zet:
Wees eerlijk naar jezelf: de barst van Gods beeld zit in ons allemaal, ook in mij. Wanneer we tegen de moord in Alphen ad Rijn door Tristan, het fascistisch gedachtegoed van een Wilders of de schietpartij door Anders Breivik aanlopen, leggen wij de schuld bij hen. De monetaire crisis ligt of aan Griekenland, of aan Frankrijk, of aan... Niet snel, misschien nooit, hoor je: het is ook mijn schuld.
It's me, It's me oh Lord!

De schrijfster Japke de Kraker geeft Bijbelstudies en pastorale zorg o.a. voor asielzoekers.


´Villa Rosa´ van Nicky Pellegrino


Met de zomer in aantocht kreeg ik ineens zin om een ontspannende roman te lezen. En misschien wel meer dan 1. Ergens in een tijdschrift gaven mensen tips en ´Villa Rosa´ was er daar één van. Het klonk voor mij veelbelovend: 'Een mooi boek over vriendschap, gelardeerd met de heerlijkste culinaire beschrijvingen.' En dat allemaal in Londense en Italiaanse sferen. Nou, dat is niets teveel gezegd en dat vond ik er ook zo leuk aan!
De schrijfster kreeg eens een afwijzing op haar sollicitatie met de volgende inspirerende woorden:
Je tijd is beperkt, verspil die dus niet door het leven van iemand anders te leiden. Laat je niet insluiten door een dogma; dat is leven met de uitkomst van het denken van iemand anders. Laat je innerlijke stem niet overstemmen door de mening van iemand anders. En het belangrijkste: heb de moed om je hart en je intuïtie te volgen, want zij weten eigenlijk al wat jij echt wilt worden. De rest is onbelangrijk.
Vervolgens begon ze zichzelf allemaal vragen te stellen en langzaam maar zeker kreeg het verhaal van Babette en Alice steeds meer vorm en taal.
Het is vrij luchtig en beslist geen zware kost!

Italiaanse groentesoep met Parmezaanballetjes - Boodschappen

Echter één minpuntje, misschien ben ik de enige die daar moeilijk over doe... maar het gemak waarmee hoofdpersonen van de ene partner naar de andere gaan vind ik niet prettig. Er wordt niet ingegaan op de impact die dat heeft op je hart en leven. Ik heb daar behoorlijk moeite mee... in het 'echt' keuren we het af, maar moet het dan allemaal maar wel kunnen in een boek dat je leest? Of doe ik nu te ingewikkeld? Ik kan me zomaar voorstellen dat als je tientallen van dergelijke romans leest, je eigen fantasie een loopje met je gaat nemen. Nogmaals, misschien neem ik dit te serieus, maar ik zie en hoor om me heen van zoveel huwelijken die op een scheiding uitlopen. Dit kan er, naar mijn mening, geen goed aan doen.


Om toch nog even positief te eindigen, de schrijfster besteedt veel aandacht aan het bereiden van maaltijden en moestuinieren van de hoofdpersonen. Dat vind ik zo leuk, dan krijg ik zelf ook zin om lekker aan de slag te gaan!
Nog iets heel moois, Babette is al een oude vrouw en haar man gaat aan het begin van het boek erg achteruit. Hij zegt helemaal niets meer en zit maar in zijn stoel. Later pakt hij wel weer wat tuinwerkzaamheden op, maar helemaal de oude wordt hij niet meer. In het begin is Babette daar boos over en blijft gewoon haar ding doen. Maar later zoekt ze naar manieren om haar man te bereiken en liefde te geven, door extra lekker voor hem te koken, zoals ze dat vroeger zo vaak deed. En wat geniet hij daarvan. Dat was vertederend!

Italiaanse spinaziestamppot - Boodschappen

Teksten en citaten uit mijn schrift

Vandaag een paar mooie teksten en citaten, die me de afgelopen weken aanspraken tijdens het lezen van de Bijbel of van een ander boek. Ik zit het schriftje waar ik het in opschrijf eens door te bladeren en kom dan zulke mooie dingen tegen, daar word ik echt door bemoedigd! En ik hoop dat het dat jou vandaag ook doet!

Mijn schriftje ziet er heel anders uit!
Jezus zegt dat er maar één manier is om zich geestelijk te ontwikkelen, namelijk door concentratie op God. Jezus leert ons dat de groei van het geestelijk leven niet afhangt van de aandacht die we op dat leven richten, maar van ons geconcentreerd zijn op onze Vader in de hemelen. Als u God van nut wenst te zijn, zorg er dan voor dat de relatie met Jezus goed blijft door u op Hem te blijven concentreren, en Hij zal u nuttig maken, elke minuut van uw leven, al bent u zich hiervan niet bewust. (Geheel voor Hem, Oswald Chambers)   
 ❤`✿.¸¸.ღ Elisabeth ღ.¸¸.✿`❤
Er zijn dingen in het leven waarvoor we niet moeten bidden - stemmingen bijvoorbeeld. Die verdwijnen nooit door bidden, we moeten ze uit ons leven gooien! Stemmingen zetelen bijna altijd in onze lichamelijke toestand, en niet in ons ware innerlijk. Het is een voortdurende strijd om niet te luisteren naar de stemmingen die uit onze lichamelijke toestand voortkomen, maar we moeten onszelf vastpakken en flink door elkaar schudden en dan zullen wij merken dat wij best kunnen doen wat wij beweerden niet aan te kunnen. Het probleem is dat we niet willen. Het christelijk leven is een leven van vleesgeworden durf en vastberadenheid. (Geheel voor Hem, Oswald Chambers)
 Prayers for strength, comfort and courage~.
Doch gij, om mijn ziel, zwijg Gode, want van Hem is mijn verwachting! (Ps 62:6)
Adorable Dress 
Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. (Ps 48:15)
.

Ten dage van onze vrees moeten wij God verwachten voor de bemoedigingen die voldoende zijn om onze angsten tot zwijgen te brengen. (Dagelijks omgang met God, Matthew Henry) 
Ten dage dat ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen. (Ps.56:4)
  
Zie, God is mijn Helper. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. (Ps. 54:6)
. 
Dit weet ik, dat God met mij is. (Ps. 56:10b)
Celtic 
Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. (Ps. 57:3)
 Rustic Wash Day
Want heil van een mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen. (Ps. 60:13b,14a) 
 

´Op weg naar een emotioneel gezond leven´ van Stormie Omartian


Het was niet zozeer de titel die me aansprak van dit boek. Ik was nieuwsgierig geworden, doordat het boek ´De kracht van biddend Bijbellezen´ me erg aansprak. 

Het gaat vooral over de weg naar vrijheid en het is echt voor het eerst dat ik daar een heel boek van uitgelezen heb met als resultaat een diep verlangen daarnaar. Er zijn heel veel boeken waarbij de rillingen je over de rug lopen. Toen jaren geleden een echtpaar in onze gemeente het bevrijdingspastoraat introduceerden, stond ik doodsangsten uit. Nu kan ik er gelukkig om lachen, maar wat was ik er bang voor. Ik zag allemaal scenario's voor me, waarin mensen schuimbekkend en gillend op de grond lagen te kronkelen. Daarbij wierp ik mezelf aan een zelfonderzoek of er ook maar een spoortje van gebondenheid aanwezig was, waardoor ik wellicht als een van de eerste in aanmerking kwam om een sessie te volgen.

Nou, dat klinkt allemaal wel heftig, maar laat ik eerlijk zijn, dat was het in mijn hoofd ook! Door de jaren heen heb ik er een wat andere kijk op gekregen. Maar bepaalde boeken (ik zal er geen noemen, omdat het heel persoonlijk is, wellicht vinden jullie het geweldig om te lezen allemaal) doen mij wat dat betreft nog steeds geen goed.

field and flower

Er zijn een paar punten die ik uit dit boek heb gehaald en waar ik dankbaar voor ben, die ik graag doorgeef. 
  • Het boek staat vol met handvaten en gebeden die je op weg helpen. Daarbij ook per onderwerp een bladzijde vol Bijbelteksten die van toepassing zijn.
  • Stormie benadrukt dat het lezen van dit boek niet zal leiden tot een emotioneel gezond leven. Het is een proces in je leven, waar God je doorheen leidt en dat dus naast een relatie met Hem ook tijd nodig heeft.
  • Voor mij was het goed om te lezen dat God met iedereen een eigen weg gaat. Dat je niet perse gelijk naar anderen toe hoeft te gaan om heel je ziel bloot te leggen. Wanneer je merkt dat bv zelfmedelijden of angst of een ongezonde relatie je belemmeren om te groeien, begin dan eens met elke dag een uur door te brengen in gebed en het lezen van Gods Woord. God wil je Zijn weg wijzen, Hij is je bevrijder, Hij is je Genezer, Hij is je Helper! Is dat niet heerlijk? Wat maak ik daar nog veel te weinig gebruik van!!
  • Het lezen van dit boek heeft me nieuwe hoop en nieuwe verwachtingen gegeven. Er zijn al heel wat grote dingen in mijn leven aangepakt, pijn genezen, zonden vergeven, banden verbroken, leugens ontmaskerd. Maar wat te doen met al die kleine, lastige, in de weg staande, negatieve karaktertrekjes? Of die bepaalde angst... Ongemerkt heb ik ze geaccepteerd als horende bij mij en mezelf wijsgemaakt dat ik er mee moet leren leven. Maar dat is een leugen! Ik mag dit bij God brengen en er met Zijn hulp aan werken. Misschien wel jaren lang, misschien tot aan mijn laatste zucht... maar alles liever dan de berusting dat 'ik nu eenmaal zo ben'!
  • Er is één gedachte, een leugen die om zeep geholpen is tijdens het lezen van dit boek en de waarheid die daar tegenover staat is dat God ons volledige herstel op het oog heeft! En wat hier op aarde in mijn leven nog niet volledig hersteld zal zijn, dat zal Hij straks in een 'punt des tijds' goed maken. En Goddank laat Hij zich niet beperken en begrenzen en tegenhouden door onze onvolmaaktheden, maar keert Hij dat ten goede!
Reading by the River

Een citaat:
God is God, zowel als de dingen slecht gaan als wanneer ze goed gaan, als het donker is en als het licht is. Soms is de duisternis om ons heen geen doodse duisternis, maar een duisternis zoals in de baarmoeder, waar we groeien en voorbereid worden op de geboorte. Zoals een kind in de baarmoeder niets weet van de wereld die buiten op hem wacht, zo weten ook wij niet hoe groot Gods doel is voor ons. In de Bijbel staat: 'Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen' (Jes. 45:3). Sommige kostbare ervaringen met de Heer kun je alleen maar in donkere tijden meemaken.
Veel van mijn mooiste ontmoetingen met de Heer hebben in donkere tijden plaatsgevonden, wanneer ik mij op Hem richtte en de aanwezigheid van zijn Geest sterker ervoer dan ooit. Die tijden zijn kostbaar, onvergetelijk en hebben mijn leven veranderd. Door deze ervaringen heb ik meer van Hem in mij ontdekt en dat wil ik nergens voor ruilen. Maak je geen zorgen. Deze tijd van duisternis, wachten en onbeantwoorde gebeden zal niet je leven lang duren. Het is slechts een seizoen.

  

´De liefde van God´ van Oswald Chambers

Alweer een boek gelezen. Het lijkt of ik niets anders doe. Maar het zijn allemaal maar dunne boekjes en zo heerlijk om na een drukke dag nog even wat in bed te lezen! Ik vind het jammer dat ze zo dun zijn, zou er nog veel meer van willen lezen. Ook dit boek stond weer vol bemoedigende woorden.


Ik laat jullie graag een beetje meelezen:
'Woorden en emoties gaan voorbij. Hoe kostbaar hun invloed tijdelijk ook mag zijn. Wanneer de saaie momenten komen en de geest iets nodig heeft dat zekerder en betrouwbaarder is, denk dan aan meer dan aan de herinnering van emoties en opwekkende gevoelens, overdenk dan deze openbaring - het eeuwige feit dat God liefde is, en niet maar alleen dat God liefheeft. God en liefde zijn synoniemen. Liefde is geen eigenschap van God, maar het is God. Alles wat God is, is liefde. Als je idee van liefde niet overeenkomt met rechtvaardigheid, oordeel, reinheid en heiligheid, dan is je idee van liefde onjuist. Het is niet de liefde die je in je hoofd hebt, maar een vage oneindige dwaasheid, niets dan tranen, zachtheid en een oneindige zwakheid.' 
Hoop voor ouders met gebroken harten: Ik laat je niet in de steek!
'De wilde, wilde troosteloosheid van zonde, ongehoorzaamheid, trots en egoïsme deed haar entree en sloeg een diepe kloof tussen God en Zijn kinderen. Maar, zoals steeds, de liefde vond een weg; God kwam bij ons en voor ons.Wij zeggen vandaag met gereinigde harten, trillende lippen, glanzende ogen, weer met diepe en sterke liefde in onze harten, opnieuw met diepe aanbidding: God is liefde. Als God zo'n glorieuze liefde ten toon spreidt in zijn natuur, wat zullen we dan zeggen van de heerlijkheid van de uitdeling van Zijn genade? Het is zeer waarschijnlijk dat God op deze aarde gewandeld zou hebben wanneer de zonde haar entree nooit in de wereld gemaakt zou hebben, maar de zonde weerhield Hem er niet van om genadig te wandelen en zich te openbaren in gemeenschap met mensen. Nee, Hij kwam toch. Maar de mensen waren zo verblind door hun zonden dat ze Hem niet zagen, ze kenden Hem niet, terwijl Hij door het harde gezicht van de zonde een weg terug hakte naar hemelse stranden.'
Just reading 
'We zullen ontdekken dat de sfeer waarin God ons brengt niet bedoeld is om ons iets te leren, maar om iets van ons te maken.' 
Holding
'De manier waarop Gods leven zichtbaar wordt in vreugde is in een vrede die geen behoefte heeft aan waardering. Wanneer iemand een boodschap doorgeeft waarvan hij weet dat het Gods boodschap is, wordt het bewijs van het vervullen van zijn geschapen doel direct gegeven. De vrede van God neemt zijn intrek en de man maakt zich niet meer druk om complimenten of kritiek van wie dan ook. Dat is de vreugde van het leven van God. Het is een onvernietigbaar leven, dat nooit zonder vreugde is. 
 .
'Jezus Christus is de vleesgeworden liefde van God. De liefde van God moet niet gezocht worden in rechtvaardigheid, recht, waarheid en reinheid. De liefde van God is Jezus Christus.' 
.. 

'Laat je niet ontmoedigen' van David Wilkerson

Zomaar om dat het een beetje anders liep dan ik dacht, kreeg ik dit boekje in handen. Ik besloot het maar te lezen, de titel sprak me wel aan.


Het is een heel fijn boekje om te lezen, het moedigt je enorm aan om op God te blijven vertrouwen en alles van Hem te blijven verwachten. Het begint eigenlijk met een nadrukkelijke aanmoediging om als vrouw of man je geluk niet te laten afhangen van je partner of van je kinderen, maar om je geluk en je vreugde alleen in God te vinden. Alleen als je daarin (en in alles!) volkomen afhankelijk bent van God, kun je aan gezonde relaties werken.


Een paar citaten:

'Wat een bevrijding als je geloof alleen op Jezus is gericht en niet op de resultaten!'
'Onze sterfelijke lichamen zijn als een eierschaal. Die schaal dient slechts om de steeds groeiende, steeds vernieuwende levenskracht te huisvesten. De schaal is onbelangrijk vergeleken bij het eeuwig leven dat het bevat. Iedere ware christen zit vol eeuwig leven, als een voortdurend groeiend zaad in een sterfelijk lichaam. Er is een steeds groeiend, zich ontwikkelend proces. Eens zal het uitbreken uit de schaal, om een nieuwe levensvorm te vinden. Dit glorieuze leven van God van binnen oefent een druk op de schaal uit en op het moment dat het opstandingsleven volwassen is geworden, breekt de schaal open. De tijdelijke banden zijn verbroken en als een pasgeboren kuiken wordt de ziel bevrijd uit de eierschaal - van de gevangenis. Prijst de Heer! De dood is slechts het breken van die uiterlijke schaal. Op het moment waarop de Heer zegt dat die schaal zijn doel heeft bereikt, komt er een plotselinge stroom van eeuwig leven in de ziel en God opent de schaal, zodat de nieuwe schepping tot volle ontplooiing komt. Zoals het leven zelf de schaal verlaat, nadat het zijn doel heeft vervuld, zo moeten Gods kinderen hun oude vergankelijke lichamen verlaten. Lichamen die uit het stof voortkwamen, keren weer tot stof. Wie denkt er nu aan om een pasgeboren kuikentje terug te duwen in de gebroken schaal?'

'Bij U schuil ik' van C.H. Spurgeon

father-child-hands
'Een aantal maanden geleden werd ik zozeer gekweld door de pijn, dat ik het niet meer kon verdragen, zonder het uit te schreeuwen. Ik verzocht iedereen weg te gaan en mij alleen te laten. Tot God kon ik niet anders meer uitbrengen dan alleen dit: ´U bent mijn Vader en ik ben Uw kind, en U als een Vader bent liefderijk en vol van genade. Ik zou het niet kunnen verdragen om mijn kind zo te zien lijden zoals U mij nu laat lijden. Ik zou doen wat ik zou kunnen om hem te helpen, ik zou mijn armen onder hem houden om hem te dragen. Is het Uw wil om Uw aangezicht voor mij te verbergen, mijn Vader? Wilt U nog steeds Uw zware hand op mij leggen en mij niet een teken geven van Uw bescherming?' Ik sprak tot de Heere, zoals Luther zou hebben gedaan, en ik pleitte heel ernstig op Zijn Vaderschap. 'Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de Heere over die Hem vrezen.' Als Hij een Vader is, laat Hij dan zien dat Hij een Vader is - op deze wijze pleitte ik, en ik waagde het erop te zeggen tot hen die terugkwamen om voor mij te zorgen: 'Ik zal vanaf dit moment niet meer zo'n pijn hebben, omdat God mijn gebed verhoord heeft.' Ik dank God voor deze zeer smartelijke ervaring, maar ook dat die folterende pijn niet meer is teruggekeerd. Het geloof heeft gezegevierd door zich vast te klampen aan de God zoals Hij Zichzelf heeft geopenbaard.'
Vader/zoon moment

Ik heb een klein boekje in mijn handen. Een boekje van Spurgeon, ook wel de 'prins der predikers' genoemd. Het heet: 'Bij U schuil ik'. Ik ben verrast als ik in het voorwoord deze boven- en onderstaande citaten lees.
Voor zijn 35ste openbaarden zich de eerste reumatische klachten en in toenemende mate kreeg hij aanvallen van hevige pijn. Er werden maatregelen genomen om Spurgeons taak te verlichten. (...) Deze hulp kon echter niet voorkomen dat Spurgeon een lichamelijke en psychische inzinking kreeg. Dat gebeurde in 1879. Hij werd gedwongen vijf maanden rust te nemen en kon voor een tijd niet meer preken. 
Father son picture ideas

Wat zou het menselijk gezien begrijpelijk geweest zijn als Spurgeon helemaal gestopt was met preken. Maar juist door zijn eigen ervaring met het lijden, kon hij als geen ander mensen troosten en bemoedigen tot ver na zijn dood. Het is weer hetzelfde prachtige principe als bij Ruth, waar ik een poosje terug over blogde. Ook Spurgeon vond genade in de ogen van God, niet omdat hij zo'n geweldig prediker was en zo'n doorzetter ondanks de pijn die hij leed. Maar omdat hij met al zijn pijn en gebrokenheid schuilde bij God. Dát was de plek waar God hem genade, ondersteuning, troost, bemoediging en Vaderlijke liefde, zorg en aandacht gaf, die hij door mocht geven aan velen.´Onder Gods vleugels´ van John Piper


Wat een mooi, bemoedigend boekje is dit! 
De kern van het boekje zit ook al in de titel: Het schuilen onder Gods vleugels. 
Ruth, de moabitische vond genade in de ogen van Boaz en in de ogen van God. Niet omdat ze zo'n geweldige vrouw was en omdat ze zo goed en trouw voor haar schoonmoeder zorgde. Maar omdat ze haar toevlucht zocht onder Gods vleugels. Daar vond ze genade, kracht, zegen en alles wat ze nodig had om de dingen te doen waarvoor wij haar bewonderen! 
Dat vind ik de mooiste les uit het hele boekje. 

Ik laat jullie meelezen met 3 citaten:

God is geen werkgever die op zoek is naar werknemers. Hij is een Arend Die op zoek is naar mensen die onder Zijn vleugels willen schuilen. Hij is op zoek naar mensen die bereid zijn om alles te verlaten wat hen zou kunnen weerhouden van een leven van liefde onder de vleugels van Jezus.

Ruth Scripture Sign in Black and White 11x14 on panel on Etsy, $20.00

Als een middel om het doel te bereiken - en alles is een middel om Christus te verheerlijken - laat het boek Ruth Gods verborgen hand zien in de bittere ervaringen van Zijn volk. Dit boek laat ons niet alleen zien dat God de weg bereidt voor de komst van de Koning der Heerlijkheid, maar ook dat Hij dit op zo'n manier doet dat wij alles moeten leren dat donkere tijden in geen geval verspilde tijden zijn. Als je denkt dat Hij het verste bij je vandaan is of Zich zelfs tegen je heeft gekeerd, is Hij in feite bezig om, terwijl je Hem aankleeft, het fundament te leggen voor een nog grotere vreugde in je leven.

"In your waiting place, cling to the hope that never once has our God left our story unfinished and unredeemed. It may not look how we expected but, as with Ruth and Naomi, our story is His story—it was then and it will be in years to come. We are only to wait, to trust, to obey."

O bange christenen, houd moed,
Die zware wolkenluchten
bevatten voor u niets dan goed,
geen reden om te zuchten!

Neem de toevlucht onder Gods vleugels, ook als het lijkt dat u daar slechts duisternis wacht. Op Zijn tijd zal God u vanuit Zijn adelaarsnest een schitterende zonsopgang doen zien.

'Brieven uit de gevangenis' van Corrie ten Boom

Love-note from the Sun

'Zeg tegen iedereen die voor me bidt dat ze vooral ook danken moeten, want er gebeuren hier dagelijks wonderen. Een zee van rampen overspoelde mij, maar ik heb niet één moment getwijfeld. De Heer is zó dichtbij, als nooit tevoren in mijn leven. Zelfs tijdens die eerste vreselijke dagen voelde ik Zijn nabijheid en wist ik dat dit geen straf was, want die heeft Hij op Golgotha volledig voor mij gedragen. Maar dit vreselijke overkwam mij voor mijn loutering, vanuit Zijn liefdevolle hand.'

Dit schreef Betsie, de zus van Corrie ten Boom. In het boekje 'Brieven uit de gevangenis' zijn de brieven, geschreven in de gevangenis en in de concetratiekampeen, die bewaard zijn gebleven opgenomen.

There is no pit so deep, that God's love is not deeper still. - Corrie Ten Boom

 'Onze' oude zendelinge uit onze gemeente,was gisteren hier en had het boekje in haar hand en begon spontaan te getuigen van de liefde van haar hemelse Vader diezelfde dag aan haar gegeven. 
Het zijn van die dingen waarin Gods zorg, liefde en aandacht zichtbaar worden in soms hele kleine,  alledaagse situaties. Ik ben ervan overtuigd dat ik ze vaak niet opmerk. Maar ik probeer mijn ogen en oren wijd open te houden en ga het steeds meer zien. Langzaam kom ik tot de ontdekking dat het niet maar een paar losse liefdesuitingen zijn, maar dat het een stroom van liefde is, overal en altijd aanwezig. En ja, ook, (of moet ik zeggen 'juist') in gevangenissen, concentratiekampen en vluchtelingenkampen. Niet alleen in de tweede wereldoorlog, maar ook nu, vandaag in Syrië, Irak, Oekraïne, Israël. Ik kan dat niet uit ervaring zeggen, maar hoor de verhalen van broers en zussen.
God wordt nooit moe, 
Zijn arm is nooit te kort om redden, 
te troosten, 
Zijn liefde te geven.

Let God have you and let God love you. And dont be surprised if your heart begins to hear music you've never heard and your feet learn to dance as never before.

'Vreemdeling in het paradijs' van Henri Nouwen

'De grootste, best verborgen illusie is misschien wel geweest dat ik na zeven maanden trappistenleven een ander mens zou zijn, meer geïntegreerd, spiritueler, deugdzamer, meedogender, zachtmoediger, blijer, en met meer begrip. Ergens had ik verwacht dat mijn rusteloosheid in rust zou veranderen, mijn spanningen in een verstilde levenswijze en al mijn halfslachtigheid en twijfel in een volledig gericht-zijn op God.
Dat is allemaal niet gebeurd. Als ik me over mijn zeven maanden in het klooster de vraag zou stellen: 'Heeft het gewerkt, heb ik mijn problemen opgelost?', dan zou het antwoord eenvoudig zijn: 'Het heeft niet gewerkt, het heeft mijn problemen niet opgelost.' En ik weet dat een jaar, of twee jaar, of zelfs een heel leven als trappist ook niet 'gewerkt' zou hebben. Want een klooster wordt niet gebouwd om problemen op te lossen, maar om God midden in de problemen te loven.'

Aldus Henri Nouwen in het nawoord van zijn boek 'Vreemdeling in het paradijs', een dagboek van zijn verblijf van 7 maanden in een trappistenklooster. Henri Nouwen schrijft heel open en eenvoudig over zijn innerlijke strijd, worsteling en verlangens. Dat maakt dat dit boek zo fijn leest. Het is de tweede keer dat ik het uit heb gelezen. Ik denk dat het een iets minder bekend boek van hem is, daarom wil ik het je aanbevelen.
Nog een citaat:
'Toen ik nog heel jong was heeft mijn moeder mij een eenvoudig gebed geleerd: 'Alles voor U, lieve Jezus.' Dat is een eenvoudig gebed, maar het is erg moeilijk te verwezenlijken. Ik heb ontdekt dat mijn leven eigenlijk meer op het volgende gebed leek: 'Laten we delen, Jezus, een deel voor u en een deel voor mij.'    

'U bent altijd bij mij' van Aukje en Wilkin van de Kamp

U bent altijd bij mij

Dit boek stond al een paar weken in de boekenkast. Ik wilde eerst een paar andere boeken uit hebben, voordat ik met een nieuwe begon. En daarbij, op het moment dat ik er aan zou beginnen, zou het moment met rasse schreden dichterbij komen dat ik op de laatste bladzijde terecht zou komen. En dat is precies wat ik niet wilde.

Elk hoofdstuk is gewoon heel mooi, ik schreef een poosje terug over 'het leplam', dat had ik uit een beschrijving van dit boek, toen ik dat had gelezen, wilde ik het graag helemaal lezen en heb ik het voor m'n verjaardagsgeld gekocht. De verhalen over hoe een goede herder met zijn schapen omgaat zijn ontroerend, en dat is het beeld dat David schetst over hoe God met ons om gaat! 
Ook het hele proces wat Aukje beschrijft over de periode dat zij borstkanker had, sluit daar heel mooi op aan en laat zien dat God een Goede Herder is, die altijd bij ons is!

"Wish" - photo credit: Gusti Yogiswara
Pinterest

Er is toch wel een hoofdstuk dat er voor mij uitspringt. Het citaat wat ik overneem is eigenlijk niet genoeg, want de bedoeling van dat 'dal van diepe duisternis' maakt het nog veel mooier.
'Sommige mensen denken nog steeds dat God Zijn best moet doen om ons te beschermen tegen gevaren, ziekten, lijden en een vroege dood. Zij zijn God gaan zien als iemand die er is om hun leven gelukkig en aangenaam te maken. Zij vergeten echter dat wij in de 'tussentijd' leven: de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. In deze 'tussentijd' heeft Jezus ons opgedragen om het Evangelie tot aan de uiteinden van de wereld te verkondigen. Jezus heeft niet gezegd dat ons in de 'tussentijd' niets zal overkomen. Hij beloofde: 'Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Mat. 28: 20)
(...)
In de 'tussentijd' houden we ons vast aan deze en andere beloften uit het Woord van God. In de 'tussentijd' zullen we 'de krachten van de toekomende eeuw smaken' (Hebr. 6: 5 NBG). Bovennatuurlijke genezing, bevrijding, tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen in de Naam van Jezus. Door de Heilige Geest mogen we hier nu al iets van proeven. Het is een heerlijke voorsmaak voor wat ons te wachten staat als Jezus terugkomt. Het betekent echter niet dat het leven van Gods kinderen in de 'tussentijd' zonder gevaar, ziekte of lijden is. Tot Jezus terugkomt leven we in een gebroken wereld die de liefde en nabijheid van de Goede Herder hard nodig heeft.'
.