dinsdag 19 april 2016

'In Gods hand' van Desmond Tutu

In Gods hand - Desmond Tutu

Het was in een periode dat ik niet heel stabiel was. Mijn gedachten werden heen en weer geslingerd en deze gingen over Bijbelteksten, op zo'n manier dat het me heel onrustig maakte. Deze gedachten waren absurd, zoveel wist ik wel! Een voorbeeld van zo'n gedachte was, dat misschien zelfs de duivel zich ooit nog eens zou bekeren! Ik ben zo dankbaar voor mensen om me heen, die me door deze periode liefdevol heen hielpen, al durfde ik zulke gedachten niet eens hardop uit te spreken. Jammer eigenlijk, ik kreeg het er Spaans benauwd van!

Misschien kun je je nu voorstellen dat het voor mij best wel een soort van schokkend was om in dit boek te lezen dat Desmond Tutu overtuigd is van het feit dat de duivel zich zal bekeren:
'Zoals ik al eerder heb gezegd, ben ik het hartgrondig eens met Origenes. Hij onderwees dat ook de duivel eens gaat ondervinden dat Gods liefde radicaal onweerstaanbaar is en dat uiteindelijk dus ook de duivel teruggewonnen zal worden.'
Ook  staat voor hem vast dat iedereen uiteindelijk in de hemel terecht zal komen en dat er van een hel geen sprake is, zoals veel christenen dat geloven.

Toch kan ik ook hele mooie dingen uit dit boek halen. Het is opnieuw een beetje meer tot me doorgedrongen hoe groot Gods liefde voor de mens is. Ook deze quote, die ook op mijn facebookpagina heb geplaatst, vind ik prachtig:
We zijn helaas behoorlijk op het verkeerde been gezet door de traditionele afbeeldingen van de Goede Herder. Daarop zien we Jezus meestal als de Goede Herder die een schattig, wolwit lammetje in zijn armen draagt. Maar schattige, wolwitte lammetjes lopen zelden bij hun moeder weg. Het verdwaalde schaap waar het waarschijnlijk om ging is dat bokkige, oude beest dat door de omheining is gebroken, daarbij zijn vacht heeft opengehaald en wellicht vreselijk stinkt omdat het ongetwijfeld in een sloot vol vies water is gevallen.
Er is helemaal niets schattigs aan het schaap waar de Goede Herder naar op zoek gaat. Het is een afstotelijk, ruziezoekend exemplaar. Maar de Goede Herder is bereid om 99 volmaakte, welgemanierde schapen achter te laten en op zoek te gaan, niet naar een schattig wolwit lammetje, maar naar een irritante, agressieve ram. Hij tilt die oude knar op zijn schouder en als Hij weer thuis komt met zijn bulkende vrachtje, werpt Hij het niet in een hoek, maar geeft een rondje ter ere van deze verloren lieveling.
Pinterestzondag 17 april 2016

'Hij gaat met ons mee' van Richard en Reneé Stearns


Soms weet je het niet met boeken. Er zijn boeken die écht mooi zijn en je meevoeren tot aan de laatste bladzijde, er zijn er ook die je na een paar bladzijden weer aan de kant legt. Ik vind het erg leuk om jullie te kunnen vertellen dat dit boek er één is om helemaal uit te lezen! Geschreven door Richard, directeur van World Vision en zijn vrouw Renée Stearns. Samen hebben ze 286 ontmoetingen beschreven op een manier die dit boek tot een pareltje maakt. Wat elk stukje zo inspirerend maakt, is de combinatie van een vers uit de Bijbel, een praktijkvoorbeeld uit het (gezins)leven van dit echtpaar en de mensen die zij ontmoetten tijdens hun reizen voor World Vision, die vaak in armoede leven of in oorlogsgebieden hun hoofd boven water moeten zien te houden. 

Er worden geen schuldgevoelens opgewekt bij de lezer (vind ik), maar wel word je uitgedaagd om hier en nu je leven te leven uit liefde voor God en Zijn Woord en verschil te maken door dat toe te passen in jouw leven! Het zijn verhalen over mensen die ontzettend veel mee gemaakt hebben en dat raakte me af en toe heel erg, maar de veerkracht in die levens, de hoop en de liefde die zij laten zien, zijn hartverwarmend en aanstekelijk. De vele foto's die bij elk stukje staan brengen de mensen nog dichterbij! Daarnaast is het mooi om het werk van World Vision te zien en dat dit verschil maakt in levens die zo kostbaar zijn voor onze Schepper!

Het boek heb ik uitgelezen en terwijl ik halverwege was, ben ik begonnen om het na het eten aan tafel met m'n gezin te lezen. Ik hoop dat het de harten van ons en onze kinderen zal raken en het ons zal helpen om het leven vanuit verschillende perspectieven te zien.

Een stukje zal ik eruit halen en hier voor jullie overtikken. Dat is wel wat werk, maar als jullie de moeite nemen om het te lezen, vind ik het dat zeker waard! 


Malawi

Losjes vastgehouden

Als je je te veel vastklemt aan het goede, zou je het beste kunnen mislopen wat God te bieden heeft.

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoor, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.
1 Korintiërs 2:9

Niet lang geleden sprak Rich op een retraiteweekend van de kerk. Tijdens het vragenuurtje vroeg iemand hoe ons gezin de beslissing had genomen om ons oude leven de rug toe te keren en Gods roepstem naar World Vision te volgen. Hoe had Rich zijn carrière kunnen loslaten? Hoe konden we onze vrienden, onze familie en ons huis en onze gemeente in Pennsyvania achterlaten om naar Seattle te verhuizen? De manier waarop deze vragen werden gesteld, leek erop te wijzen dat de vragensteller ervan uitging dat wat we achterlieten waarschijnlijk beter was dan wat we op onze nieuwe stek aantroffen.
Deze vragen deden me aan weer een andere vraag denken, een vraag die we aan een kleine jongen in Malawi stelden. We stopten in een dorp en onze auto werd onmiddellijk omringd door kinderen. Vlak daarvoor had een aantal jongens lopen voetballen en een van hen had nog steeds de voetbal in zijn handen. Ik noem het een voetbal, maar het was niet meer dan een prop plastic zakken die bij elkaar werd gehouden door een stuk touw.


'Wil je ruilen?' vroegen we. 'Als we jullie een splinternieuwe voetbal geven, krijgen wij dan die van jullie?' We dachten dat de bal een prima voorbeeld zou zijn van hoe creatief kinderen kunnen zijn, een mooi voorbeeld voor hoe hun spel over hun beperkte hulpbronnen zegevierde. Heel even keek het joch me verward aan, maar toen realiseerde hij zich dat dit betekende dat hij de bal moest opgeven die al van hem was. Hij rende terug naar zijn vriendjes om het aanbod te bespreken en pas toen ze alle voors en tegens tegen elkaar hadden afgewogen, gaf hij zijn zelfgemaakte bal af in ruil voor de glimmende, nieuwe, witte bal met een bekend merk erop.
Het moet voor de jongen niet makkelijk zijn geweest om zich te kunnen voorstellen dat er een bal bestond die beter was dan die hij met zijn eigen handen had gemaakt. Die bal was bekend, hij was er vertrouwd mee en het viel hem behoorlijk zwaar om er afstand van te doen. Hoe mooi en stevig die nieuwe bal ook mocht zijn, de oude had nog steeds een bepaalde allure die hij niet zomaar van zich af kon schudden. Heel wat mensen hebben in hun leven hetzelfde gevoel als die jongen over zijn bal, vooral wanneer ze het idee hebben dat God hen voor iets nieuws roept. Ze houden van het bekende, het comfortabele, en ze laten dat niet graag achter, ook al zijn ze er vrij zeker van dat ze door los te laten Gods leiding volgen. Omdat ze iets vasthouden wat goed is, missen ze de kans op iets beters.
Om eerlijk te zijn, hadden we de neiging om nee te zeggen tegen Gods roepstem in verband met World Vision. We hielden van ons oude leven. Maar God riep ons op om aan iets nieuws te beginnen en dat konden we gewoon niet laten gaan. We wilden geen Jona zijn, die in de buik van de vis een openbaring kreeg over de genade die we mislopen wanneer we weigeren om God te volgen (Jona 2: 8). We wilden ons niet vastklemmen aan een bal 'vuilnis' wanneer we het echte konden krijgen. Wat staat jouw gehoorzaamheid aan de roepstem van God in de weg?


Reneé


vrijdag 1 april 2016

'Bevrijd om te leven' van Jan Vermeer

Jan Vermeer heeft al meerdere boeken op zijn naam staan. Zoals: 'Kameraad Zhang', 'Vermist in Noord-Korea', 'Waarom vervolg je Mij?'. Als medewerker van Open Doors heeft hij veel ervaring opgedaan met onze broers en zussen die vervolgd worden om hun liefde voor Jezus. Ik kan me voorstellen dat het je hart en leven veranderd als je van dichtbij geconfronteerd wordt met de rauwe werkelijkheid van vervolging en onrecht. Het boekje 'Bevrijd om te leven' is door Ark Media in samenwerking met organisatie IJM (International Justice Mission) uitgegeven.
Jan Vermeer vind het erg belangrijk om een band op te bouwen met zijn lezers, dat heb ik nog niet zo vaak bij schrijvers gezien. Zo kun je lid worden van de 'Jan Vermeer Schrijversgroep' en het boek 'Kameraan Zhang' gratis downloaden. En als ik toch bezig ben, lees deze indrukwekkende blog eens van hem!

Bevrijd om te leven - Dagboek - Vermeer, Jan

Jan heeft 40 overdenkingen geschreven. 20 over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en 20 over de laatste week van Jezus voor Zijn dood. Elk stukje wordt afgesloten met een gebeds/dankpunt. Daarnaast zijn er verhalen geschreven over/door mensen die zich inzetten om anderen vrijheid te geven en mensen die uit moderne slavernij werden bevrijd.

Uiteraard is dit boek zeer geschikt voor de 40-dagen voor Pasen. Maar evengoed is het heel verrijkend om het op een ander moment van het jaar te lezen. 

Ik vond het fijn om te lezen. Mozes en het volk, maar ook Jezus en de discipelen kwamen soms heel dichtbij.
'Niemand begrijpt beter hoe moeilijk het kan zijn om de wil van God te doen dan God zelf. En geen mens heeft meer geleden door de wil van God de Vader te doen dan God de Zoon. Als Jezus  ons vraagt  Hem te volgen, wat de kosten ook mogen zijn, dan roept Hij ons niet op iets te doen wat Hij zelf niet heeft gedaan.'
Wat betreft de stukjes geschreven vanuit mensen die zich inzetten om anderen vrijheid te geven, sprong één verhaal er voor mij uit. Dit verhaal wordt verteld door Marieke, die sinds 2009 als vrijwilliger actief is bij IJM, ze vertaald en schrijft. Een citaat uit dit stukje:

'Toen hoorde ik over iemand die een jaar lang dezelfde jurk droeg om geld in te zamelen voor kinderen in sloppenwijken. Dat idee sprak me aan en ik besloot ook een jaar lang dezelfde jurk te dragen. Ik had niet verwacht dat dit mijn denken zo zou veranderen. Ineens viel het me op hoeveel andere kleren ik had. En ik zag ook andere spullen die niet nodig waren. (...) Tegen het eind van het jaar ging het dragen van dezelfde jurk me erg tegenstaan. Ik haatte de jurk gewoon. Zeker toen hij begon te rafelen. Vreemd dat zo'n kleine onvrijheid je al zo van slag kan maken. Het gaf me hernieuwd respect voor mensen die helemaal geen keuzes mogen maken. Wat ik ook jammer vond, was dat het vrij weinig mensen opviel dat ik altijd dezelfde jurk droeg. (...) De actie zorgde wel voor veel media-aandacht. (...) Het is belangrijk dat mensen weten dat moderne slavernij bestaat, dat het ons allemaal schaadt - want slavenarbeid draagt niet bij aan een gezonde wereld - en dat er iets aan te doen is.' 
Het (door mijzelf) verplichte minpuntje:
In plaats van gebeds- en dankpunten te noemen, zou ik een gebed schrijven. Aan de andere kant stimuleert het je zelf om in gebed te gaan.

Photo credit Narvikk  Attitudes haven't changed as much as people like to pretend. Don't forget your past for it will be relevent to your future:

Tot slot nog iets over IJM. Ik heb ooit het boek 'Vrijheid voor Lynn' gelezen dat gaat over kinderslavernij en is geschreven door Gerry Haughun. Zowel het hartverscheurende kinderleed dat er is, als het geweldige, moedige werk dat IJM hiertegen doet heeft me diep geraakt! Ook dit boek zou ik jullie van harte aan willen bevelen! Ik kan het helaas nergens vinden op internet, maar heb het wel vaker in de boekwinkel gezien.