dinsdag 28 april 2020

'Volkomen overgave' van Andrew Murray

Wat een mooi boekje is dit om juist in deze tijd te lezen!
Volkomen overgave aan God geeft je rust en blijdschap in de meest onrustige tijden.


Een paar mooie citaten:

'O, als dat kleine rankje kon denken en voelen, als het kon spreken - die rank daarginds aan de Hampton Court wijnstok of aan sommigen van de miljoenen wijnstokken  die wij in Zuid-Afrika hebben, in ons zonnige land -  als wij tot haar konden zeggen: 'Kom, rank van de wijnstok, ik wil van je leren hoe ik een ware rank van de levende Wijnstok kan zijn', wat zou zij antwoorden?
De kleine rank zou fluisteren: 'Mens, ik hoor dat u wijs bent en ik weet dat u veel wonderbare dingen kun doen. Ik weet dat u veel kracht en wijsheid hebt ontvangen, maar ik wil u één ding leren. Ondanks al uw gejacht en inspanning voor het werk van Christus bent u daarin toch nooit voorspoedig. Het allerbelangrijkste wat u nodig heeft is tot uw Here Jezus te komen en in Hem te rusten. Dat is alles wat ik doe. Vele jaren geleden ben ik uit die wijnstok ontsproten en al die tijd heb ik niets anders gedaan dan rusten in de wijnstok. Toen het voorjaar kwam was ik niet angstig of bezorgd over mijn taak. De wijnstok begon overvloedig sap naar mij toe te leiden en mij knoppen en bladeren te geven. Toen de zomer kwam had ik ook geen enkele zorg ondanks de grote hitte, want ik vertrouwde dat de wijnstok mij vocht zou geven zodat ik fris zou blijven. En in de oogsttijd, toen de eigenaar kwam om druiven te plukken, behoefde ik mij nog steeds niet druk te maken. Wanneer er iets verkeerds met de druiven zou zijn, dan zou de eigenaar nooit de schuld aan de rank geven, want de wijnstok was verantwoordelijk. Indien u dus waarlijk een rank wilt zijn van Christus, de levende Wijnstok, rust slechts in Hem. Laat Hem de verantwoordelijkheid dragen.'

'U zegt misschien: 'Zal ik dan niet erg lui worden?'
Ik verzeker u van niet. Niemand die leert in de levende Christus te rusten kan lui worden, want hoe inniger het contact met Christus is, des te meer van Zijn Geest van vuur en liefde zult u ontvangen. Maar begin aan een volledige afhankelijkheid te werken door die diepe rust te bevorderen.'

'In Uw sterke hand leg ik mij neer, zo zal het werk worden gedaan. Want wie kan zo wonderbaar werken als de Almachtige?'


'Christus kan u een bron van liefde geven, zodat u niet anders kunt dan de meest miserabele, ondankbare of afmattende mensen lief te hebben.'