donderdag 31 mei 2018

'Eeuwige Hoop' van Billy Graham

Dagboeken zijn zo fijn! Ik lees de stukjes niet netjes op de dag zelf, maar pak het zomaar ergens op een moment op en heb zo even iets moois om over na te denken.

Van Ark Media, die nu samen met Royal Jongbloed werkt, kreeg ik dit prachtige dagboek als recensie-exemplaar van Billy Graham.


Een van de stukjes gaat over de laatste woorden van een christen, ik wil ze hier aan je meegeven:

Maarten Luther:
Onze God is de God die verlossing geeft. God is de Heer door wie wij aan de dood ontsnappen.'
John Knox:
'Leef in Christus, sterf in Christus, dan hoeft het vlees de dood niet te vrezen.'
John Wesley:
'Het beste van alles is dat God bij ons is.'
Richard Baxter:
'Ik heb pijn - maar ik heb vrede. Ik heb vrede.'
Vlak voordat Joseph Everett stierf, zei hij: 'Glorie! Glorie! Glorie!', en zo bleef hij de Heer 25 minuten lang loven en prijzen.

Billy Graham: 
'Mijn grootmoeder ging rechtop in haar bed zitten, glimlachte en zei: 'Ik zie Jezus en Hij heeft zijn hand naar mij uitgestoken. En daar is Ben en hij heeft allebei zijn ogen en allebei zijn benen weer.' (Ben, mijn grootvader, had een been en een oog verloren in de Slag bij Gettysburg.)
Billy Graham: 
'Mijn vader zat aan het sterfbed van een oude kruidenier uit Wales, die bij ons in de buurt woonde. Hij zei: 'Frank, hoor je die muziek? Zulke muziek heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. De muzikanten, het koor, het engelengezang...' Op dat moment stierf hij.

Mooi om op deze manier even bezig te zijn met het laatste moment hier op aarde. Het maakt me nieuwsgierig en verlangend naar die andere kant!

In een ander stukje staat dit over D.L. Moody, een andere bekende evangelist:
'Toen hij besefte dat hij ging sterven, zei hij: 'De aarde trekt zich terug, de hemel gaat voor mij open.' Hij dacht dat hij droomde. Maar toen zei hij: 'Nee, dit is geen droom...het is prachtig, het is net een visioen. Als dit de dood is, is het iets geweldigs. God roept me, en ik moet gaan.'
Ooit zullen we het zelf gaan zien! Tot die tijd zal ik af en toe mijn dagboekjes pakken en fijn wat lezen, midden op de dag, misschien ook nog wel midden in de nacht en door deze stukjes een klein, heel klein glimpje opvangen...

Dit dagboek vind ik een extra fijn, omdat er zoveel persoonlijke ervaringen beschreven worden. Het staat vol van kostbare lessen voor het leven, geschreven door iemand die zo ontzettend lang met God geleefd heeft.


Billy Graham was een bekende Amerikaanse evangelist en schrijver. Hij overleed 21 februari 2018 op 99-jarige leeftijd.


dinsdag 8 mei 2018

Pricacy Statement

Privacy Statement

De Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) treedt op 25 mei 2018 in werking. Dan ben ik het als blogger aan jullie verplicht om transparant te zijn. Het verplicht mij er toe te laten weten wie er achter deze weblog zit. En ook wat ik met jullie persoonsgegevens doe.

Identiteit van de ‘blog’

Deze weblog is het eigendom van mijzelf. In het dagelijks leven sta ik bekend als Lieneke. In de beschrijving naast m'n blog kun je meer over mij lezen.

Contactgegevens

Contact opnemen kan door een mailtje te sturen naar: cjvanvuuren76@gmail.com

Cookies

Bloggen over boeken gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn weblog en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Link: cookies verwijderen

Delen van persoonsgegevens met derde

Bloggen over boeken verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die niet te ontduiken zijn.

Eventuele doelen waarvoor de gegevens verzameld worden

Hoewel ik niet bezig ben met het verzamelen van jullie persoonlijke gegevens is bewezen dat dit op de achtergrond wel gedaan wordt. Dat gebeurd via

BLOGGER

Blogger registreert de e-mailadressen lezers die zich hebben aangemeld voor de email service van mijn Bloggen over boeken.
Blogger registreert besturingssysteem, naam verwijzer, land en IP-adres van alle bezoekers ten behoeve van de statistieken
Blogger registreert de bekende gegevens t.b.v. het overzicht volgers
Blogger registreert de door jullie doorgegeven informatie bij reacties

FACEBOOK

Facebook registreert jullie naam en overige gegevens wanneer jullie de pagina van mijn blog liken en op een update reageren

YOUTUBE 

  • Als je via deze website een youtube filmpje bekijkt dan plaatst die cookies volgens het beleid van Google. Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.

GOOGLE ANALYTICS

  • Google Analytics, om te analyseren welke pagina’s regelmatig bezocht worden en met welke zoekwoorden mijn weblog gevonden wordt. Hiervoor hoef ik geen toestemming te vragen maar hiervan moet ik je wel op de hoogte stellen.

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?

Blogger (Google) en Facebook, Twitter, Instagram en eventueel Google+

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen en/of de criteria voor het bepalen van die termijn

De gegevens worden net zo lang bewaard als de webblog Bloggen over boeken (Blogger) in de lucht is. Hetzelfde geldt voor de Facebookpagina die bij deze weblog hoort. De adressen behorende bij de e-mail service worden bewaard zolang je geabonneerd blijft.

Daarnaast wil ik iedere lezer op zijn/haar recht wijzer om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens.

De handigste manier om er voor te zorgen dat je gegevens niet in allerlei systemen terechtkomen, is natuurlijk om niet actief te zijn op het wereld wijde web. Afmelden voor de e-mailservice, jezelf ontvolgen van Bloggen over boeken (zowel bij Blogger als op Facebook) en stoppen met het achterlaten van reacties is ook een optie. Wanneer je wel blijft lezen zal je altijd geanonimiseerd in de Statistieken blijven verschijnen.

Toestemming intrekken

Hoewel ik er van uitga dat je als lezer bewust op de knop volgen of reageren hebt geklikt en daarmee indirect toestemming gaf voor het bewaren van je gegevens, wijs ik je er wel op dat je het recht hebben om die toestemming in te trekken. Dat kan door:
  1. Bloggen over boeken te ontvolgen.  
  2. mij een email te sturen met het verzoek alle reacties te verwijderen.

Gegevens inzien

Als volger van mijn blog, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van dit recht, stuur dan een gespecificeerd verzoek via mijn e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Bloggen over boeken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Bloggen over boeken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wettelijke verplichting

Het volgen van of reageren op een blog is een persoonlijke keuze en betreft geen wettelijke verplichting. Je hoeft dit dus niet te doen (al vind ik het fijn als je het wel blijft doen). Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met me op via het email adres.

Ik behoud het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

vrijdag 4 mei 2018

'Psalmendagboek' van Tim Keller


Wat kan een dagboek een zegen zijn. Even een rustig, stil moment op de dag. 
Met dit dagboek lees je alle Psalmen rustig door in een heel jaar.
Tim Keller is voor velen een geliefde schrijver. Hij heeft veel boeken geschreven die inzicht en uitleg geven aan belangrijke thema's. In een boek kun je natuurlijk veel en veel meer woorden gebruiken dan in een dagboek. En dat maakt dit dagboek zo mooi vind ik zelf. De schrijver is verplicht om dat wat hij wil mee geven, maar in een kort stukje te zeggen. Daardoor worden de stukjes niet alleen kort, maar ook krachtig en pakkend. 
De Psalmen zijn door vrijwel alle christenen zeer geliefd. Het is goed om ze allemaal te lezen. Het zijn gebeden en lofprijzingen voor alle tijden en voor alle mensen. Je kunt ze ook zelf gebruiken om een gebed uit te spreken naar God toe.
Elk stukje wordt afgesloten met een gebed.

Hier kun je een stukje lezen als voorbeeld:

LEES Psalm 104:14-18. Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt. De bomen van de HEER zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, in de kloven schuilen de klipdassen.

DIE HET HART VERHEUGT. God komt niet simpelweg tegemoet aan de fysieke behoeften van zijn schepselen. Hij wil dat ze blij zijn, hij wil dat ons gezicht straalt, hij wil dat niet alleen ons lichaam versterkt wordt maar ook ons hart (vers 15). Jezus zorgde ook voor wijn die het mensenhart verheugde (vers 15). Hij begon zijn werkzame leven met het zorgen voor superieure wijn die een bruiloftsfeest op gang hield door middel van een wonder (Johannes 2:1-11). Waarom zou hij juist dat als zijn eerste, typerende wonder hebben gekozen? Om over te brengen wat zijn missie was: niet alleen zorgen voor vergeving van zonden maar ook de volheid van het leven herstellen en feestvreugde brengen. Je hebt pas alles ontvangen wat God je wil geven als je 'vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad' (Jesaja 61:3) gekregen hebt.

Gebed
Heer, ik eer u niet enkel en alleen door u gehoorzaam te zijn. De manier waarop ik u het meest eer is door van u te genieten. Help me toch alstublieft om me geweldig te verheugen in alles wat u bent en in alles wat u voor me gedaan hebt, zodanig dat er een diepe vreugde in mijn hart opwelt.
Amen.