maandag 12 maart 2018

'Vurig' van Priscilla Shirer


De film 'Warroom' is inmiddels wel bekend in het christelijke wereldje denk ik. Deze film laat het belang en de kracht van gebed zien. Een mooi stuk uit de film vind ik het slot, krijg er een beetje kippenvel van.


Na de film kwam het boek 'Vurig'. Een boek dat je veel aanreikt om net als de vrouw in de scene, een gebedsstrategie te maken en er biddend mee aan de slag te gaan. Er zijn 10 strategiën die je in dit hoofdstuk aangereikt krijgt:
 1. Je Passie
 2. Je focus
 3. Je identiteit
 4. Je gezin
 5. Je verleden
 6. Je angsten en je roeping
 7. Je reinheid
 8. Je innerlijke rust
 9. Je pijn
 10. Je relaties
Elk hoofdstuk begint met een voorstelling van wat jouw vijand zou willen doen op dit gebied. Vervolgens worden er voorbeelden uit het leven gegeven en worden daar de leugens uitgepikt en waarheden voor in de plaats gegeven. Die leugens zijn overigens denk ik voor iedereen herkenbaar en spoken rond in menig hoofd. Het probleem is dat we ze niet (altijd) als zodanig herkennen. Daarom vind ik dit boek erg sterk. Vervolgens zijn er zo'n 10-tal Bijbelverzen uitgeschreven die je kunt gebruiken in je gebed of in je strijd op het gebied van dit onderdeel in je leven. En aan het eind vind je genoeg schrijfruimte om je eigen strategiën en Bijbelverzen op te schrijven.

Natuurlijk kun je zo ver gaan als je zelf wilt. Je kunt stukken tekst uit het boek knippen en op een muur in je gebedskamer/kast of wat ook plakken. Je kunt er foto's bij hangen en gebeden uitschrijven. Zelf heb ik me beperkt tot het maken van een gebedsschrift, waarin ik alle mogelijke en onmogelijke gebedspunten heb opgeschreven. Niet eens met deze 10 onderwerpen die in het boek voorkomen, maar met onderwerpen waar ik veel mee bezig ben. Zoals de zendelingen die ik ken, ik probeer er concrete gebedspunten bij te schrijven en Bijbelteksten waar ik aan moet denken als ik voor hen bid. Maar ook heb ik stukjes uit het magazine van de SDOK (stichting de ondergrondse kerk) geknipt en er in geplakt om hen niet te vergeten en voor ze te blijven bidden. 

Eerlijk is eerlijk, soms ligt dat schrift weer een paar weken ongebruikt onder m'n bed. Maar toch ben ik blij dat ik er aan begonnen ben. Ik pak het dan toch wel weer een keer op om er door te bladeren en voor wat punten te bidden voordat ik ga slapen. En nu, na een paar maanden, ben ik verwonderd over hoe het is gelopen met bepaalde gebedspunten. Ik startte in een moeilijke periode waarin onze 19-jarige zoon een hersentumor bleek te hebben. De ouderling die een keer op bezoek kwam las die avond Psalm 103 en ik heb het erbij geschreven:
Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigd met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
En zelf had ik ook een tekst waar ik me aan vastklampte, een gebed dat Jezus zelf bad in Johannes 17:15:
Ik bid niet dat U hen uit de wereld weg neemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 
En inmiddels is onze zoon geöpereerd en is er een nieuwe uitslag gekomen waaruit blijkt dat het geen tumor was! Ik was er heel verbaasd over, had dit gewoon helemaal niet verwacht! Wat ben ik blij dat ik het opgeschreven had!

En zo zijn er nog meer dingen en er zijn ook nog heel veel gebedspunten waar ik voor blijf bidden, misschien mijn leven lang wel. Maar als ik dit schrift van een paar maanden oud doorlees, dan zie ik een God, Die niet in de eerste plaats al mijn gebeden verhoort, maar een God die mijn hart kent en zoekt en voor Zich wil winnen. Want dat deed Hij, niet voor het eerst toen de uitslag van onze zoon goed bleek te zijn, maar al tijdens het hele proces. Hij wist precies waar de pijn zat, wist precies wat ik echt nodig had, wist precies het juiste woord op het juiste moment te spreken en drukte mijn angstige moederhart veilig tegen het Zijne! En ik wil niet dat Hij daarmee stopt, al worden al mijn gebeden beanwoord, ik wil Hem!

Ik dwaal een beetje af, sorry...
Op facebook is een poosje geleden een groep gestart die samen dit boek aan het lezen is, daar doe ik aan mee en we zijn bij hoofdstuk 6. Het is fijn om dit boek met elkaar te lezen, ook voor de nodige pastorale zorg die daarmee om de hoek komt kijken. Maar misschien is het een beter idee om het te doen met mensen die je kent, juist omdat het over gebieden in je leven gaat waar heel veel pijn kan zitten en die echt de juiste zorg en aandacht nodig hebben. Maar dat is mijn mening.

Tot slot nog een laatste opmerking. Het boek geeft enorm veel aandacht aan wat de duivel allemaal doet en zegt. Het is goed om je daar bewust van te worden en wat ik er van geleerd is, zowel van het boek als van de film, is dat het heel belangrijk is, dat je weet welke plaats God heeft, welke plek je zelf in mag nemen, maar ook zeker dat je de satan op de plek mag zetten waar hij hoort! Zelf geef ik in mijn gebed niet zoveel aandacht aan dat monster. Ik zou op een gegeven moment overal duveltjes gaan horen en zien en ik denk niet dat dat de bedoeling is. Integendeel, je ogen mogen open gaan voor het koninkrijk van God, zodat je de Koning overal kunt horen en zien!


donderdag 8 maart 2018

'Van kruis naar kroon' van Ron van der Spoel


Dit is een mooi studieboekje over vervolging en volharding. Het laat, zoals Ron van der Spoel dat wel vaker benadrukt, zien dat het niet gaat om 'de vervolgde kerk en wij', maar dat we één kerk zijn. Het is: Wij, de vervolgde kerk! Of we dat nu willen of niet. De studies nemen je mee van ver over de grenzen tot dichtbij je hart. Elke studie begint met een korte inleiding en behandeld dan een Bijbelgedeelte, waarin er per vers dieper op in gegaan wordt. In het boekje is veel ruimte voor notities, waarin je antwoorden, gebeden of gedachten kwijt kunt. Het is heel goed te gebruiken voor zelfstudie, maar zeker ook voor groepen. Tussen de gedeelten door kom je vragen tegen die je helpen nadenken om het Bijbelgedeelte, dat wat God tegen je zegt, toe te passen in je leven. Vragen zoals:
 • Zie je in de toekomst ook in ons land de strijd voor christenen verharden of zal het niet zo'n vaart lopen? Waarom wel/niet?
 • Hoe kunnen we elkaar bemoedigen om stand te houden in de strijd?
 • Wat raakt jou nog bij wat je om je heen ziet gebeuren? Waar zou je wel om kunnen huilen?
 • Geloof je echt dat het mogelijk is dat Nederland zich bekeert tot God? Bid je daar wel eens om?
Een mooi citaat:
Jezus bemoedigt de kleine en verzwakte huisgemeente van Filadelfia die maar weinig invloed heeft. Maar wat blijkt? Haar kracht zit niet in haar invloed, maar in de relatie met Jezus: de gemeente heeft Mijn woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. Daarin is deze kleine gemeente van grote betekenis. Want als Jezus in staat is de gesloten poort van het dodenrijk te openen (Openbaring 1:18), hoeveel te meer is Hij dan in staat deuren te openen voor de gemeente! Het zit dus niet in het aantal gelovigen, in de grootte van de gemeente, maar in hoe dicht je als gelovigen bij God leeft. Hij kan juist het kleine gebruiken om zijn macht te laten zien. Denk aan Gideon die met een paar honderd man moet optrekken tegen tienduizenden, maar met God de overwinning behaalt.

Dit boekje en ook de vele andere boeken die je kunt lezen over (ervaringen van) vervolging helpen me om te beseffen dat de kerk groter is dan de gemeente waar ik elke zondag kom. Het schept een band met broeders en zusters die ik niet persoonlijk ken, maar waar ik naar verlang hen te ontmoeten. En het laat me steeds weer opnieuw beseffen dat dit leven niet bedoeld is om een groter huis, een duurdere auto, een betere baan, succes, een slank lichaam, maar de liefde van Jezus na te jagen!  In het laatste krantje van de SDOK las ik het volgende, schokkende berichtje. De vraag 'Wat is je het meest bijgebleven in je betrokkenheid bij vervolging?' wordt hier beantwoord. Ik heb het stukje uitgeknipt en in m'n gebedsschrift geplakt, omdat ik het niet wil vergeten, omdat ik voor hen wil blijven bidden!


Wil je meer betrokken zijn bij de vervolgde kerk? Aanstaande zaterdag is er voor vrouwen een 'women tot women live' georganiseerd door OpenDoors. Het thema is: Gebroken en toch heel.
Klik op het plaatje voor meer informatie en aanmelden.Open Doors geeft ook 6 keer per jaar een magazine uit, waar je je gratis op kunt abonneren. En als je op de site kijkt, vind je nog veel meer manieren om betrokken te zijn. 

woensdag 7 maart 2018

'De kruistocht' van Tim Keller

Soms weet je het niet, dan heb je een mooi boek gekregen, maar omdat het geen lichte kost is, denk je er wel 40 dagen mee te doen. Maar over dit boek deed ik helemaal geen 40 dagen. Het was sneller uit, omdat ik het steeds sneller weer oppakte en verder wilde gaan.

Zoals de titel al zegt gaat het over het leven van Jezus. Tim Keller neemt je mee door het hele Markus Evangelie. Prachtig om te lezen hoe in die eerste hoofdstukken van Markus Jezus keer op keer bewijst dat Hij niet alleen mens, maar ook God is, er ook voor uit komt, al lijken degene die het dichts bij Hem stonden er doof voor te zijn.

Ook bijzonder om dan door de hoofdstukken te gaan waarin Jezus zijn lijden en sterven (en opstanding!) aankondigt. Ook iets waarvan de discipelen niet weten wat ze er mee aan moeten. 
De betrouwbaarheid van Markus' evangelie en dus van Het Evangelie, worden overtuigend beschreven. En al lezend groeide bij mij het ontzag en de eerbied, de liefde en de aanbidding voor deze Koning Jezus! 

Een mooi citaat over de opstanding van Jezus:
Celsus, een filosoof die in de tweede eeuw na Christus leefde, stond zeer vijandig tegenover het christendom en schreef een heel aantal werken met tegenargumenten. Een van de argumenten die hij het meest steekhoudend vond, luidde als volgt: 'Het christendom kan niet waar zijn, want de geschreven verslagen van de opstanding zijn gebaseerd op het getuigenis van vrouwen - en we weten allemaal hoe overspannen vrouwen kunnen reageren'. En veel van Celsus' lezers waren het met hem eens: ook voor hen was dat een fors probleem. In veel antieke samenlevingen werden vrouwen, zoals je weet, gemarginaliseerd en aan het getuigenis van vrouwen werd nooit veel geloof gehecht. Zie je wat dat betekent? Als Markus en de christenen deze verhalen hadden verzonnen om hun beweging van de grond te krijgen, dan zouden ze nooit vrouwen in hun verhaal hebben opgenomen als de eerste ooggetuigen van Jezus' lege graf. De enige mogelijke reden voor de aanwezigheid van vrouwen in deze verhalen, is dat ze er echt geweest zijn en dat ze echt verteld hebben wat ze zagen. De steen was weggerold, het graf is leeg en de engel verklaart dat Jezus is opgestaan!
Een heel mooi boek om te lezen in elk seizoen van het jaar!