donderdag 18 mei 2017

'I am N' dagboek van SDOK


Mijn vorige recensie ging over 'I am N', met daarin de verhalen over christenen die leven in islamitische gebieden. Dit is het dagboek wat bij I am N hoort. Toen ik beide boeken had, dacht ik ze ook tegelijk te kunnen gebruiken. Dat bij het verhaal wat ik overdag had gelezen, daar 's avonds in het dagboek nog meer verdieping in zou vinden. Maar dat ging niet lukken. Het dagboek gaat wel over dezelfde personen als in het boek, maar niet in dezelfde volgorde. Dat vind ik een klein minpuntje. Toen ik het gewone boek had gelezen en daarna het dagboek ging lezen wist ik niet meer welk verhaal bij welke persoon hoorde. De stukjes in het dagboek suggereren dat je het verhaal nog wel weet. 

Het dagboek is ook wel te lezen zonder het boek erbij. De belangrijkste gebeurtenis uit het verhaal wordt kort aangehaald. Bij elke dag staat ook een stukje 'verdieping', waarin je wordt uitgedaagd na te denken over je eigen leven en dat ook in het licht van de eeuwigheid te zien en waar het in het leven echt om gaat. Ook vind je elke dag een gebed beschreven. Deze gebeden helpen je tegelijk een toepassing te vinden voor je dagelijkse leven.

Wat er voor mij uitspringt is de aanmoediging mijn leven in te zetten om het Evangelie verder te verspreiden, kosten wat het kost. Volharden, Hoop, Genade, Liefde, Leven, allemaal kernwoorden waar het in dit boek, in de levens van deze getuigen om gaat.

Een van de stukjes die me het meest aanspreken is het stukje van dag 33. Het begint met vers 10 van Job 23:
Maar Hij kent de weg die ik ga, Laat Hij mij beproeven - ik zal er als goud uitkomen.
Een paar citaten hieruit:
'Hassani denkt na over het wonder dat hij nog leeft omdat God barmhartig voor hem was. Hij herinnert zich: voorafgaand aan de aanval had hij 'nooit tijd om te bidden'. Nu vindt hij het fijn om de Heere te kennen als zijn 'Goede Herder' en de Bijbelse waarheden te ontdekken.'
'Twee jongemannen werden geheel in beslag genomen door de oppervlakkige dingen van deze wereld. Hun geloof was zwak en onbeproefd, maar ze rezen op uit het vuur van vervolging en geven nu een stralend getuigenis van Gods genade in hun leven.' 
'Hoe zou je jezelf beoordelen: hoe vurig ben je voor de Heere? Sta je in vuur en vlam? of flikkert je geloofsvuur nog maar een beetje? Of is het misschien enkel een koude, grijze sintel? Denk even na en probeer je geloofsvuur te tekenen of te beschrijven. Hoe zou je je vlam helderder kunnen laten branden?'
'We bidden voor de vervolgde kerk over de hele wereld, maar vandaag willen we specifiek aan jonge mensen denken. Dank U dat U in hen een passie hebt gelegd om U lief te hebben en U te dienen - een vuur dat niet gedoofd zal worden. We bidden voor massa's jonge mensen in de hele wereld. We stellen het ons voor - jonge mensen die vurig zijn voor U en de wereld in vuur en vlam zetten met Uw liefde en glorie. Amen.'
Dit stukje laat me als moeder anders kijken naar de moeilijkheden waar onze kinderen door heen kunnen gaan. Mijn gebed veranderd een beetje van 'Neem deze moeilijkheden alstublieft gauw weg' in 'Gebruik dit om ze te louteren, zodat ze hier als zuiver goud uit zullen komen!'


Dit dagboek is uitgegeven door uitgeverij Royal Jongbloed in samenwerking met SDOK (stichting de ondergrondse kerk) en kun je kopen voor €15,95. Het is een dagboek voor 90 dagen.