vrijdag 14 juli 2017

'En God bedacht zich' van Anne vd Bijl

Wat een mooi, kostbaar, uitdagend boekje is dit! Ik vond er heel wat nieuwe inzichten, waar ik nog eens goed, al lezend in mijn Bijbel, over moet nadenken. Ik ben Anne vd Bijl dankbaar voor wat hij allemaal gesproken en geschreven heeft, deze inmiddels oude man heeft zoveel ervaring met God en zijn leven is een inspirerend voorbeeld. Mijn verlangen naar een diepere intimiteit met God is daardoor gegroeid en ook om uit te delen van wat God mij gegeven heeft.


Anne haalt verschillende Bijbelpassages aan waarin God iets van plan is en door het gebed de situatie toch een andere wending geeft. Dat God zo dichtbij is en zich bemoeit met ons en met ons wil samen werken is zo groots, maar wel realiteit. 

Ik heb het boek weer uit mijn boekenkast gehaald, omdat er een oproep in onze gemeente kwam voor een klein meisje van 8 weken oud, dat een gat in haar hart bleek te hebben van ongeveer 1 cm. Dit is tijdens de 20-weken echo niet ontdekt en ze was zo verzwakt, dat de operatie die zo nodig was, uitgesteld moest worden. Ik had eerlijk gezegd niet zo heel veel hoop, maar de oproep was krachtig en we gingen bidden. 

Een waarheid die bij mij heel diep binnen kwam, was dat we niet zo onzeker over Gods wil hoeven te zijn, omdat Hij die geopenbaard heeft in Zijn Woord. En we mogen Hem er om vragen en antwoord verwachten wanneer het ons niet duidelijk is. Anne waarschuwt erg tegen een ernstige vorm van fatalisme, wat zich uit in uitspraken en gebeden als '...als het Uw wil is'. We mogen heel concreet met Gods beloften en Zijn Woord in ons hand vrijmoedig bij God komen. 
Als er dan een situatie is, waarin God zwijgt, moedigt Anne ons aan om daar niet in te berusten, maar God te vragen 'waarom' Hij zwijgt, waarop Anne zelf al dikwijls antwoord heeft gekregen. 
Uiteindelijk zijn er ook situaties waarin het onduidelijk blijft waarom een gebed onbeantwoord lijkt. Deze staan in de 'wachtstand' en mogen we vertrouwen dat het in goede handen is. 
Voor mij zelf denk ik dat ik veel te snel tevreden ben en maar weinig echt werk maak en verwacht van de God tot wie ik bid. 

Wat was het spannend met dat kleine meisje, ook toen ze uiteindelijk geopereerd werd. Dat ging goed! Maar er was een nieuw probleem, er was een bloedstolsel in haar linkerhartkamer van tussen de 1 en 2 cm, dat levensgevaarlijk kon zijn als het in een ader weg zou schieten. Wat weken of maanden van spanning en onzekerheid zou kunnen worden, was dit stolsel binnen een paar dagen op een natuurlijke wijze kleiner geworden en zelfs helemaal verdwenen. Wat een opluchting en dankbaarheid en reden om God te prijzen!!

Dit is een heel kwetsbaar onderwerp, waar je zo gauw iemands diepe wonden weer open mee kunt halen. Een poos geleden werden we opgeschrikt doordat een goede bekende van sommigen in onze gemeente, was neergestoken door een tbs-cliënt, zijn toestand was kritiek en we baden en baden en eerlijk gezegd, dacht ik dat nu er zoveel gebed voor hem was, hij het wel zou halen. Totdat we zondagochtend tijdens de dienst te horen kregen, dat hij was overleden. Het was een nog jonge man, M had twee jaar eerder nog geholpen bij de bediening op zijn trouwerij. Wat een verdriet, wat een rouw! En wie weet waarom?

Het kleine meisje knapte zienderogen op, het probleem was nu alleen dat haar zuigreflex zo goed als verdwenen was, volgens drie specialisten. Dit zou betekenen, dat de ouders tot haar eerste verjaardag sondevoeding zouden moeten toedienen. We bleven bidden en diezelfde dag nog dronk ze 50 ml uit een flesje en de volgende dag zelfs van de borst. Al gauw mocht ze mee naar huis! Ze stuurden een foto waarop ze met haar ouders in de hal van het ziekenhuis stonden voor de tekst die daar aan de muur hing: 'Mijn tijden zijn in Uw hand'. Hoe waar is dat!

Anne benadrukt in zijn hele boek dat je goed moet weten en heel zeker van je zaak moet zijn, voor je God vraagt om van gedachten te veranderen. Dit vraagt om een intieme relatie! En bovendien zal het helemaal niet gaan om het feit dat jij God op andere gedachten kunt brengen, maar zal het zijn vanuit die relatie en een diepe compassie voor de mensen om je heen.
Zoek je nog een mooi boek voor in de zomer, ik raad het je aan!

Ik luisterde deze week naar deze preek van Martin Koornstra. Wat ik erg mooi vind is dat hij zegt dat hij honderden keren heeft gebeden voor zieken en er niets gebeurde, maar dat hij niet opgeeft, zich blijft verheugen in Jezus, want Hij is Koning en Overwinnaar! Het gaat in het (gebeds)leven niet om succes, maar om gehoorzaamheid.