woensdag 7 maart 2018

'De kruistocht' van Tim Keller

Soms weet je het niet, dan heb je een mooi boek gekregen, maar omdat het geen lichte kost is, denk je er wel 40 dagen mee te doen. Maar over dit boek deed ik helemaal geen 40 dagen. Het was sneller uit, omdat ik het steeds sneller weer oppakte en verder wilde gaan.

Zoals de titel al zegt gaat het over het leven van Jezus. Tim Keller neemt je mee door het hele Markus Evangelie. Prachtig om te lezen hoe in die eerste hoofdstukken van Markus Jezus keer op keer bewijst dat Hij niet alleen mens, maar ook God is, er ook voor uit komt, al lijken degene die het dichts bij Hem stonden er doof voor te zijn.

Ook bijzonder om dan door de hoofdstukken te gaan waarin Jezus zijn lijden en sterven (en opstanding!) aankondigt. Ook iets waarvan de discipelen niet weten wat ze er mee aan moeten. 
De betrouwbaarheid van Markus' evangelie en dus van Het Evangelie, worden overtuigend beschreven. En al lezend groeide bij mij het ontzag en de eerbied, de liefde en de aanbidding voor deze Koning Jezus! 

Een mooi citaat over de opstanding van Jezus:
Celsus, een filosoof die in de tweede eeuw na Christus leefde, stond zeer vijandig tegenover het christendom en schreef een heel aantal werken met tegenargumenten. Een van de argumenten die hij het meest steekhoudend vond, luidde als volgt: 'Het christendom kan niet waar zijn, want de geschreven verslagen van de opstanding zijn gebaseerd op het getuigenis van vrouwen - en we weten allemaal hoe overspannen vrouwen kunnen reageren'. En veel van Celsus' lezers waren het met hem eens: ook voor hen was dat een fors probleem. In veel antieke samenlevingen werden vrouwen, zoals je weet, gemarginaliseerd en aan het getuigenis van vrouwen werd nooit veel geloof gehecht. Zie je wat dat betekent? Als Markus en de christenen deze verhalen hadden verzonnen om hun beweging van de grond te krijgen, dan zouden ze nooit vrouwen in hun verhaal hebben opgenomen als de eerste ooggetuigen van Jezus' lege graf. De enige mogelijke reden voor de aanwezigheid van vrouwen in deze verhalen, is dat ze er echt geweest zijn en dat ze echt verteld hebben wat ze zagen. De steen was weggerold, het graf is leeg en de engel verklaart dat Jezus is opgestaan!
Een heel mooi boek om te lezen in elk seizoen van het jaar!

1 opmerking: