zondag 3 januari 2016

Een gevolg van aanbidding

Bij de laatste Eva zat een ´bookazine´: 'Aanbidding verandert alles' van Darlene Zschech.
Het is een mooi boek, dat vol staat met citaten van weer andere schrijvers. Een daarvan wil ik hier graag citeren. Het is van J.I. Packer:
'Wij moeten weer helemaal opnieuw gaan ontdekken dat aanbidding even gewoon is voor de christen als het was voor de vrome Israëlieten die de Psalmen schreven, en we moeten merken dat wanneer we er een gewoonte van maken de geweldige goedheid en genade van God te vieren, er een eindeloze stroom dankbaarheid, vreugde en geestdrift zal ontstaan.'
De laatste tijd lijkt iedereen wel bezig met dankbaarheid en het is mooi en goed om oog te hebben voor de zegeningen die we kunnen tellen! Als je het moeilijk vind om dankpunten te vinden, heb je hier misschien iets aan. Als we onze ogen richten op Jezus en Hem aanbidden, dan komt er een eindeloze stroom van dankbaarheid, vreugde en geestdrift op gang. Andersom is het natuurlijk ook zo, dat het tellen van je zegeningen je brengt tot het aanbidden van God. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Your praise will ever be on my lips. From Bethel Church :):

1 opmerking: