donderdag 25 februari 2016

Dat kent de wereld niet

Kringloopwinkels bezoeken als we vakantie hebben blijft een leuke bezigheid! Deze week waren we bij de 'Opnieuw & Co' in Dordrecht en Papendrecht. Je kunt me dan al gauw bij de boeken vinden. Ik vond een heel fijn, klein dagboekje van Ds. J.J. Poort:


Elke dag maar een paar regels, maar zo mooi en bemoedigend!
Vandaag was dit stukje aan de beurt:
Maar Hij Zich omkerende... Mattheüs 16:23      Altijd weer: de Zich naar de zondaar omkerende Christus. Niet, wat de zondaar verdiend zou hebben: de Zich van hem áfkerende Christus. De Heilige betoont geen weerzin jegens zondaren, maar liefde. Behandelt hen niet 'naar verdienste', maar 'uit genade'. Wat heerlijk! Wat uniek! Want dat kent de wereld niet. Daar wordt de falende mens verworpen, afgedankt, ontslagen, verwijderd. Christus keert Zich om, tot redding, tot behoud. Ook vandaag: 'Hij redt mij keer op keer' (Psalm 116:1); Petrus heeft straks zijn be-kering tot Jezus uitsluitend te danken aan Jezus om-kering tot hèm!
Wat oude taal, maar zo waar!

.:   His Eye Is On The Sparrow - #SheReadsTruth | #SheReadsTruth:


1 opmerking: