vrijdag 4 mei 2018

'Psalmendagboek' van Tim Keller


Wat kan een dagboek een zegen zijn. Even een rustig, stil moment op de dag. 
Met dit dagboek lees je alle Psalmen rustig door in een heel jaar.
Tim Keller is voor velen een geliefde schrijver. Hij heeft veel boeken geschreven die inzicht en uitleg geven aan belangrijke thema's. In een boek kun je natuurlijk veel en veel meer woorden gebruiken dan in een dagboek. En dat maakt dit dagboek zo mooi vind ik zelf. De schrijver is verplicht om dat wat hij wil mee geven, maar in een kort stukje te zeggen. Daardoor worden de stukjes niet alleen kort, maar ook krachtig en pakkend. 
De Psalmen zijn door vrijwel alle christenen zeer geliefd. Het is goed om ze allemaal te lezen. Het zijn gebeden en lofprijzingen voor alle tijden en voor alle mensen. Je kunt ze ook zelf gebruiken om een gebed uit te spreken naar God toe.
Elk stukje wordt afgesloten met een gebed.

Hier kun je een stukje lezen als voorbeeld:

LEES Psalm 104:14-18. Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt. De bomen van de HEER zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, in de kloven schuilen de klipdassen.

DIE HET HART VERHEUGT. God komt niet simpelweg tegemoet aan de fysieke behoeften van zijn schepselen. Hij wil dat ze blij zijn, hij wil dat ons gezicht straalt, hij wil dat niet alleen ons lichaam versterkt wordt maar ook ons hart (vers 15). Jezus zorgde ook voor wijn die het mensenhart verheugde (vers 15). Hij begon zijn werkzame leven met het zorgen voor superieure wijn die een bruiloftsfeest op gang hield door middel van een wonder (Johannes 2:1-11). Waarom zou hij juist dat als zijn eerste, typerende wonder hebben gekozen? Om over te brengen wat zijn missie was: niet alleen zorgen voor vergeving van zonden maar ook de volheid van het leven herstellen en feestvreugde brengen. Je hebt pas alles ontvangen wat God je wil geven als je 'vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad' (Jesaja 61:3) gekregen hebt.

Gebed
Heer, ik eer u niet enkel en alleen door u gehoorzaam te zijn. De manier waarop ik u het meest eer is door van u te genieten. Help me toch alstublieft om me geweldig te verheugen in alles wat u bent en in alles wat u voor me gedaan hebt, zodanig dat er een diepe vreugde in mijn hart opwelt.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten