vrijdag 11 maart 2016

'Blijf jij in Mij' van Ds. Ron van der Spoel

Op de grens van winter en voorjaar kan het soms nog behoorlijk regenen in Israël. Als door die regen de onderste ranken in de modder terechtkomen, kan de zon er niet bij en groeit er geen vrucht. Dan loopt de wijnboer door de wijngaard en kijkt of er onvruchtbare ranken zijn omdat ze te laag hangen en in de modder liggen. Als hij zo'n rank vindt, pakt hij die voorzichtig beet, tilt hem omhoog en bindt de rank met een touwtje aan de wijnstok, zodat de zon er weer bij kan en er vruchten kunnen groeien. Zo'n rank krijgt een tweede kans.
'Als je met Mij verbonden bent, in Mij gelooft, maar geen vrucht draagt, tilt de Vader je op en geeft je een nieuwe kans.'
(John15:2,3)

Pinterest

Deze prachtige quote komt uit het boekje van Ds. Ron van der Spoel: 'Blijf jij in Mij'. Ik plaatste het ook op mijn facebookpagina 'Mooie quotes'


Dit boekje heeft 7 hoofdstukken, waarin de eerste 21 verzen van Johannes 15 worden besproken. Aan elk hoofdstuk is een 'intermezzo' toegevoegd. Deze gaan bv over het leven van een discipel, Bijbel lezen, gebed en de vreemdeling. 
Elk hoofdstuk eindigt met drie vragen, die je persoonlijk kunt beantwoorden, maar ook met een groepje kunt bespreken. 
Ds Ron van der Spoel heeft zich echt ingeleefd in die laatste avond die Jezus met Zijn discipelen doorbracht. Het verlangen van Jezus naar de liefde en de intimiteit van het verbonden zijn met Zijn discipelen is groot en wordt ontroerend onder woorden gebracht. Dat deze verbondenheid je alles kost komt in het laatste hoofdstuk duidelijk naar voren:
Het kost je alles wat je belangrijk maakt in de ogen van je omgeving, het geeft je alles wat je mooi maakt in de ogen van God. Daar moet je dus tussen kiezen. Dat is de uitnodiging die iedere leerling krijgt. 'Je weet nu wat het betekent,' zegt Jezus in het Kidrondal, 'wat Ik je geef en wat Ik je kost, en nu vraag Ik je: blijf jij in Mij?!'
Tussen het eerste citaat waar ik mee begon en dit citaat uit het laatste hoofdstuk, is nog veel te lezen wat je zal bemoedigen en aansporen om in Jezus te blijven!

Minpunt: Het is een dun boekje, ik had graag nog veel meer gelezen!

 The True Vine - Abide. "Let’s be about the business of abiding in Jesus, and trust His Spirit to be about the business of bearing fruit in our lives.":


1 opmerking: