donderdag 10 september 2015

'Leiderschap in de stijl van de Heer' van Ajith Fernando

Rom. 8: 26
We worden niet gebruikt omdat we zulke perfect gerijpte en complete mensen zijn, maar omdat God het fijn vind om vaten van klei te gebruiken.


Het is veel betekend  dat twee van de bekendste gedeelten waarin we Jezus' dienstbaarheid zien, eerst spreken over zijn verheven toestand:
Voetwassing:
Joh. 13: 3: 'Wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging...' Hiermee brengt Hij heel sterk Jezus' identiteit, autoriteit, bestemming en zelfwaarde tot uitdrukking.
: 4: '(Jezus stond) van de maaltijd op en Hij legde Zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmee.'  De werkwoorden 'stond op', 'legde af', en 'omgordde' zijn mogelijk omdat Jezus wist dat de Vader alle dingen in Zijn handen had gelegd. Jezus wist waar Hij vandaan kwam en waar Hij heen ging. Jezus' verheven identiteit gaf Hem de kracht om een dienaar te zijn.

Filipenzen 2: 7- 11
In de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God, de Vader, zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan mensen gelijk geworden is.
En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Mensen die een goed begrip hebben van hun verheven identiteit in Christus, hoeven zich niet beter voor te doen of zich arrogant te gedragen of op anderen neer te kijken. Ze zijn in vervoering over de verbazingwekkende status die ze gekregen hebben, en dat onverdiend. Ze houden intens van de Christus die hun deze status gegeven heeft. En nu willen ze de rest van hun leven gebruiken om anderen te verheffen, en ze doen dat in de kracht van wat God met hen gedaan heeft. Mensen zijn voor hen geen bedreiging, omdat de eeuwige God hun eeuwige waarde gegeven heeft. Ze zijn bevrijdt om te dienen.
Laten we onze bediening in gaan vanuit de kracht van de identiteit, de geborgenheid en de waarde die voortkomen uit het feit dat we kinderen van God zijn, dat Hij ons aanvaardt en ons een rol gegeven heeft in Zijn eeuwige Koninkrijk.

Blz. 83
Onze bediening is geen reaktie op onze verwerping door de mensen, maar een antwoord op onze aanvaarding door God. In tijden van crisis moeten we de discipline ontwikkelen om ons terug te trekken in Gods aanwezigheid om onze kracht van Hem te ontvangen. Daarna kunnen we terugkomen om op te treden als Zijn vertegenwoordigers, door Hem geroepen en door Hem gesterkt.

Blz. 93
Onze passie moet niet gericht zijn op de vraag hoe we in onze behoeften kunnen voorzien, ze moet gericht zijn op het kennen en doen van Gods wil.
Als we ons daarop concentreren zal God zorgen voor wat we nodig hebben. Op een later tijdstip in Zijn bediening zou Jezus zeggen: 'Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen.' (Joh. 4: 34)
De beste manier om in de drukte van ons leven te vermijden dat we Gods wil overtreden, is dat we ons hele leven toewijden aan het zoeken ervan.
God zal voor ons zorgen en ons geven wat het beste voor ons is.
De enige manier waarop we Gods zorg kunnen mislopen is door ongehoorzaam te zijn. Daarom zullen we ons moeten concentreren op gehoorzaamheid, en de zorg aan God overlaten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten