zondag 13 september 2015

'Van droom tot doel' van Bill & Kathy Peel

Een poosje geleden alweer las ik het boek 'Van droom tot doel' en heb ik deze citaten als een concept opgeslagen. Nu ik het weer lees, raken de citaten me opnieuw en laat ik je meelezen. Het is teveel om in een keer tot je door te laten dringen. Misschien een idee om het uit te printen en er af een toe, misschien in de vakantie, bij een kopje koffie, één te overdenken. Veel zegen!


Het interesseert ons meer om te weten te komen waarom onze Schepper ons heeft gemaakt, dan we de Schepper Zelf willen leren kennen.
Vanwege deze verkeerde gerichtheid leven de meesten van ons zonder een duidelijk besef van hun capaciteiten en zijn zij gefrustreerd over wat er had kunnen zijn, of zou moeten zijn.

We zouden ons allemaal druk moeten maken over de toekomst, want we moeten de rest van ons leven er in door brengen.

Dit is de test om erachter te komen of uw opdracht hier op aarde voorbij is:
Als u leeft, is die nog niet voorbij
(Richard Bach)

In je eentje bij de lamp zitten
met een geopend boek voor je
en diepe gesprekken voeren
met mensen van onzichtbare generaties
dat is een vreugde die niet te evenaren is
(Yoshida Kenko)


God spreekt nog steeds tot degene die tijd hebben om te luisteren.

Degene die per se alles volkomen helder wil hebben voordat hij een besluit neemt, neemt nooit een besluit.
(Henri Frederic Amiel)

Sommige mensen zien de dingen zoals ze zijn en vragen: 'Waarom?'
Ik droom van dingen die er nooit geweest zijn en vraag: 'Waarom niet?'
(George Bernard Shaw)

Als ik hardloop voel ik dat Hij daar plezier in heeft!
(Eric Liddl)

Wanneer voelt u dat God plezier in u heeft?
Hoe zoudt u dat vaker of intenser kunnen voelen?


Wat het ook is, hoe onmogelijk het ook lijkt, welke hindernissen er tussen u en dat andere staan, als het nobel is, als het strookt met Gods Koninkrijk, als u er naar hongert, grijp er zo nodig dan naar!
(Charles Cohn)


U moet datgene doen waarvan u denkt het niet te kunnen.
(Eleanor Roosevelt)

Twee dingen over bovennatuurlijke leiding:
1. Wanneer God dramatische middelen gebruikt om zijn boodschap door te geven, waren mensen daar niet naar op zoek. En als ze dat wel waren ging God daar noodzakelijkerwijs niet op in.
2. De mensen die bovennatuurlijke boodschappen kregen, waren met hun alledaagse dingen bezig toen God plotseling tot hen sprak. Ze verwachtte geen bovennatuurlijke gebeurtenis. Ze waren met hun dagelijkse werk bezig.

Wij geloven dat God tot ons spreekt tijdens onze dagelijkse bezigheden, meestal door middel van rustige, onhoorbare fluisteringen in ons hart.
Psalm 16: 7
Spreuken 4: 11
Dit is precies hoe God Nehemia naar Zijn bestemming leidde. Geen engelen, geen wolkkolommen, geen brandende braambossen, alleen rustige ingevingen in zijn hart. Gelukkig herkende Nehemia Gods fluisteringen en volgde hij de aanwijzingen die hij kreeg op. Als hij op de een of andere dramatische boodschap of bovennatuurlijke bevestiging had gewacht, waren de muren van Jeruzalem nooit herbouwd.


Denk een tijdje na over de manieren waarop God van u houdt, waarvan we er enkele noemen:
Deut. 7: 6b; Jer. 31: 3; Ps. 139:1; Fil. 1: 6; 1 Petr. 1: 19; 1 Joh. 3: 1a; Ps. 139: 13- 14a; Jes. 43: 21; Ps. 55: 23; Joz. 1: 9b; 1 Petr. 5: 7; Joh. 15: 16; Ef. 2: 10; Joh. 10: 10b

Als onze passie en onze taak niet overeen komen, dan zullen zogenaamde 'kansen' ons op de weg van de uitputting leiden. Dan zullen we onze taak of slecht, of helemaal niet ten uitvoer brengen.

Als ons hart zich eenmaal hecht aan Gods wil, kunnen we veel pijn en moeite verdragen en ook een vertraagde beloning, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. (Gal. 6: 9)
En deze vastberadenheid hebben we nodig, want als we de weg bewandelen volgens de dromen van God, kunnen we er zeker van zijn onderweg stormen tegen te komen.

Blijf in voor- en tegenspoed doortikken als een klok tijdens een donderbui.
(Robert Louis Stevensen)

Laten we onszelf afvragen: Waar bidden we voor? Wat is onze passie? Waar huilen we om? Waar verlangen we het meest naar?


Als onze veiligheid wordt bedreigd door wat God van ons vraagt, als we beginnen te denken en dromen over iets dat groter is dan we ons ooit hadden voorgesteld, is angst vaak het gevolg. Er zijn veel mensen die angst in verband brengen met zonde, maar angst is onze menselijke reaktie op risico. Het is geen teken dat onze droom zondig is.

Trouw zijn op onze huidige plek. Waar we ons nu bevinden is Gods doel voor dit moment. Wees trouw in de kleine dingen die God je te doen geeft. Als u zich zorgen maakt, bedenk dan dat God u op Zijn tijd de informatie zal geven die u nodig hebt, om te gaan waar Hij wil dat u gaan zult.

Als we gefixeerd raken op de droom in plaats van op God, dan garandeer ik u dat ons geloof zal wankelen. We moeten voortdurend op onze hoede zijn en net als David, in gedachten houden dat God onze enige hoop is!


Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten