zondag 13 september 2015

'Leven met God als middelpunt' van Max Lucado

Leven met God als middelpunt


Een heel mooi boekje om 's avonds in bed nog even een hoofdstukje te lezen.
Zoals de titel, maakt ook de inhoud van het boek je weer helemaal bewust van het feit dat het niet om 'mij' en niet om 'nu' gaat, maar dat God het middelpunt is. Niet alleen van mijn leven en bestaan, maar van het hele universum!

Als ik dat bedenk dan valt alles weer beter op z'n plek. God is er in mijn leven niet voor mij. Ik ben er voor Hem. Niet in de zin dat ik alles voor Hem doe. Maar in de zin dat Hij een script heeft geschreven, waarin ik vandaag een rol heb gekregen. En om te weten hoe dat precies moet, is het nodig om dicht bij Hem te leven en te ontdekken wat Hij mogelijk heeft gemaakt voor mij.

Boat
Twee mooie citaten uit het boek:
Als God personeelsvergaderingen hield, zouden die gaan over één vraag: 'Hoe kunnen we vandaag Mijn heerlijkheid openbaren?' Op Gods agenda staat maar één punt: 'Openbaar Mijn heerlijkheid'. In de kantine van de engelen hangt het ingelijste motto van de hemel, en het luidt: 'Maak Gods glorie bekend.'
God heeft één doel: God. 'Ik deel mijn majesteit niet met een ander.' (Jes. 48: 11) Verbaast je dat? Is een dergelijke opstelling, zo wagen we het te vragen, niet egocentrisch? Beschouwen we zulk gedrag niet als reclame maken voor jezelf? Waarom beveelt God Zichzelf aan? Om dezelfde reden als de kapitein van de reddingsboot het doet. Je moet het zo bezien. Je spartelt tot aan je nek rond in een donkere, koude zee. Het schip zinkt. Je reddingsvest loopt vol. Je kracht neemt af. Door de inktzwarte nacht komt de stem van de kapitein van een reddingsboot. Maar je kunt hem niet zien. Wat wil je dat die kapitein doet? Dat hij zich stil houdt? Niets laat horen? Stilletjes tussen de verdrinkende passagiers door vaart? Reken maar van niet! Je hebt geluid nodig! Schreeuw zo luid je kunt, man! In Bijbelse taal: je wilt dat hij zijn heerlijkheid toont. Je wilt hem horen zeggen: 'Ik ben hier. Ik ben sterk. Ik heb plaats voor je. Ik kan je redden!' Wat de drenkelingen nodig hebben, is dat de kapitein zijn uitnemendheid openbaart. Willen we niet dat God hetzelfde doet? Kijk eens om je heen. Mensen slaan wild om zich heen in zeeën van schuld, woede, wanhoop. Het leven lukt niet. We zinken snel. Maar God kan ons redden. Er is maar één boodschap die ertoe doet. De Zijne! Het is noodzakelijk dat we Gods heerlijkheid zien. Vergis je niet. God heeft geen problemen met zijn ego. Hij openbaart Zijn glorie niet uit eigenbelang. Het is nodig dat wij er getuigen van zijn in óns belang.
. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten