donderdag 10 september 2015

'Doelgericht leven' van Rick Warren

God brengt de vrucht van de Geest in ons leven tot ontwikkeling door omstandigheden in ons leven toe te staan waarin we worden verleid om precies de tegenovergestelde eigenschap tot uitdrukking te brengen.

Keuzes maken maakt deel uit van de ontwikkeling van ons karakter, en verleiding voorziet in de mogelijkheid om keuzes te maken.
God leert ons bijv. wat liefde is door ons in aanraking te brengen met mensen die niet zo makkelijk lief te hebben zijn. Er is weinig karakter voor nodig om van mensen te houden die heel innemend en sympathiek zijn en die op een liefdevolle manier met ons omgaan.
God leert ons echte blijdschap te hebben te midden van verdriet, wanneer we ons tot Hem wenden.
Geluk is afhankelijk van omstandigheden, maar vreugde is gebaseerd op onze relatie met God.
Echte vrede brengt God niet in ons tot stand door dingen in ons leven te laten verlopen zoals wij ze hadden gepland, maar door chaotische en verwarrende periodes in ons leven toe te staan.
Iedereen kan vrede ervaren wanneer hij naar een prachtige zonsondergang kijkt of wanneer hij een ontspannende vakantie houdt. Maar we leren échte vrede ervaren wanneer we ervoor kiezen om God te vertrouwen in omstandigheden waarin we in de verleiding komen ons zorgen te maken of bang te worden.
Zo leren we geduld te hebben in omstandigheden waarin we worden gedwongen te wachten en waarin we in de verleiding komen kwaad te worden of tegen iemand uit te vallen.
God gebruikt de tegenovergestelde situatie van elke vrucht om ons in staat te stellen een keuze te maken. Je kunt niet beweren dat je goed bent als zich nooit de mogelijkheid heeft voorgedaan om slecht te zijn. Je kunt niet beweren dat je trouw bent als je nooit in de mogelijkheid hebt verkeerd om ontrouw te zijn. Je groeit in integriteit door de verleiding om oneerlijk te zijn te overwinnen; je groeit in nederigheid wanneer je weigert trots te zijn; je groeit in volharding wanneer je je verzet tegen de verleiding om op te geven.
Elke keer wanneer je een verleiding overwint, ga je meer op Jezus lijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten