donderdag 10 september 2015

'Als het regent in de bergen' van Eileen Crossman

Blz. 26/27
Het maakt weinig uit met welk werk we bezig zijn. Zolang God het ons in handen geeft, is de betrouwbare uitvoering van het één niet belangrijker dan van het ander.

De eenvoudige waarheid is, dat de Schrift ons nergens leert te wachten op gelegenheden om God te dienen, maar Hem juist te dienen in de dingen die onze hand nu vindt om te doen. De Heere zegt ons dat we moeten werken, waken en bidden: maar satan stelt ons voor om te wachten tot zich een goede gelegenheid voordoet om te werken, te waken en te bidden en natuurlijk ligt die gelegenheid altijd ergens in de toekomst.
De dingen die vlak voor ons op onze weg liggen, zijn ons door God aangeboden. Wie zal dan durven beweren dat het ene soort werk belangrijker en heiliger is dan het andere?

Blz. 123
U kunt zo in beslag genomen worden door de dingen van deze wereld, dat u niet boven ze uit kunt stijgen. De duivel weet dit en stort zoveel aardse belangen over u uit om u in zijn macht te houden, zodat u ondergaat en niet overwint, als de strijd zich aandient.
Rom. 8:11 U moet heel goed weten wat het betekent dat God uw sterfelijke lichamen levend maakt door Zijn Geest, namelijk om de conflicten te kunnen doorstaan die in deze tijd op u afkomen. Uw natuurlijke kracht zou ten onder gaan. Daarom is het dat God uw sterfelijke lichamen levend maakt om u in staat te stellen te doorstaan wat vlees en bloed niet zouden kunnen doorstaan.
Een van de verzoekingen in de geestelijke strijd bestaat hierin, dat u, als uw lichaamskracht begint te verslappen, gaat zeggen: 'Ik moet het opgeven', in plaats van dat u zich volkomen aan God overgeeft, die doden opwekt en uw sterfelijke lichaam levend kan maken om te doorstaan en te overwinnen in en door alle dingen.

Efeze 6: 10
O, wat hebben we een kracht nodig, want dikwijls kunnen we nauwelijks standhouden.
In iedere strijd zijn kritieke, beslissende plaatsen. Blijf heel dicht bij uw goddelijke bevelhebber tot Hij Zich tot u keert en ze aanwijst. En richt dan op die punten met kracht uw strijd. En al is de strijd fel, al schijnt de nederlaag zeker, al duurt de strijd uren, ja dagen, maanden of zelfs jaren, houdt toch vol, ja houdt vol!
Met het oog daarop is Jeremia 1: 19 geschreven:
'Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heeren, om u te bevrijden.'
Het doel van satans aanval is om uw gemeenschap met God te verbreken. Om dit doel te bereiken vervult hij de ziel met een bedrieglijk gevoel van nederlaag, overdekt met een dikke donkere wolk, verdrukt en benauwd de geest, zodat deze op zijn beurt het gebed verhindert en leidt tot ongeloof en dat vernietigt uw kracht (in plaats van oog te hebben voor Hebreeën 11: 1)
Elke positie die u met Gods hulp werkelijk hebt veroverd, kunt u na een tijdelijke terugval onmiddelijk door geloof heroveren.
Het is één van de meest geraffineerde listen van satan om er voor te zorgen dat we het vreselijk druk hebben met allerlei taken die niet het wezen raken. De vijand zit op rozen, als hij ons zo ver heeft, want zo worden wij afgehouden van de eigenlijke strijd en het weerstand bieden in de ware geest tegen de geestelijke machten. Overweeg deze woorden terdege!

Blz. 125
Overwinning, ook na een nederlaag: dat is in de bevestiging van wat ik heb geleerd.
Als je zwak bent en voelt dat je niet in staat bent jezelf te bevrijden uit de macht van de zonde, richt je dan eenvoudig op en zing een lied, of schreeuw een krachtig woord van verzet uit tegen de vijand; Stroop daarna de mouwen op en ga aan de slag. Een tekort aan deze mentaliteit leidt onherroepelijk tot een nederlaag.
Moraal: Probeer Gods evenwicht te vinden tussen gebed en werk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten