zondag 13 september 2015

'Van beproeving tot heerlijkheid' van Bob Sorge

Na al die blogs over waaromvragen enzo... vond ik nog een heleboel citaten uit het boekje 'Van beproeving tot heerlijkheid' van Bob Sorge, een boek dat ingaat op het Bijbelboek Job. Er staan bemoedigende dingen tussen, zeker de moeite waard om eens rustig door te lezen.


Job was een onberispelijk en Godvrezend man, die niets zondigs deed waarmee hij de rampen die zijn leven troffen, verdiende.

Het is mogelijk om alles goed te doen en nog steeds grote ellende en ontreddering te ondergaan. Ps. 34: 20: 'Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heere.'

De allerverschrikkelijkste rampen kwamen neer op de meest rechtvaardige man op aarde.
Op deze en ook nog op andere manieren is Job een duidelijk profetisch type van Christus zelf.

Psalm 88 is uniek ten opzichte van alle ander psalmen; Er klinkt geen geluid van lofprijzing, dankzegging of hoop in deze psalm. Hij begint met een schreeuw van pijn, is gevuld met een schreeuw van pijn en eindigt met een schreeuw van pijn. De Heilige Geest gaf ons Psalm 88 om te bevestigen dat er een legale plaats is in de processen van God, waarin een mens alleen maar pijn voelt, alleen maar duisternis voelt, en alleen maar tranen en vragen heeft.

Job werd uit zijn lijden opgericht tot een bediening van voorbede van zijn vrienden.
Jezus ook.
'Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.' Hebr. 7: 25

Soms, als wij met onze rampspoed naar Christus gaan, verandert Hij op een wonderbaarlijke wijze onze tragedies in overwinning. In andere gevallen is het Zijn bedoeling dat onze pijn ons tot een intense geestelijke zoektocht brengt, totdat wij in staat zijn een goddelijk doel in onze ellende te ontdekken. Dit hartstochtelijke najagen van God zal meer vrucht in uw leven voortbrengen dan wanneer uw nood onmiddelijk gelenigd was.

Het wereldwijde Evangelie van Jezus Christus verklaart, dat Hij een doel heeft voor uw leven, ongeacht uw gebrokenheid.
Romeinen 8: 28
God is bij machte het grootste lijden in uw leven ten goede te laten meewerken, zolang u maar uw liefde op Hem richt.
U zult uw omstandigheden zien in het licht van Zijn 'voornemen' dat vaak erg verschilt van ons doel.

Wijsheid wordt niet gevonden of ontdekt op initiatief van de mens, maar op initiatief van God aan de mens geschonken.


God weet hoe Hij ons wanhopig naar Hem moet maken. Hij weet hoe Hij een schreeuw diep in onze ziel moet plaatsen. Hij plaatst die schreeuw daar met de bedoeling hem te beantwoorden.

Met elke vraag die God aan Job stelde, bracht God niet alleen Jobs vragen tot bedaren, Hij openbaarde Zichzelf in Zijn almachtige soevereiniteit. Het hart van Job had wanhopig naar dit moment gehunkerd en nu was het eindelijk gekomen.

Als satan vraagt of hij u mag ziften en de Vader toestemming geeft, let dan op de volgende waarheden:

  • De Vader bepaalt de grenzen van hoe ver satan mag gaan in zijn aanvallen.
  • Jezus bidt voor u 'dat uw geloof niet zou bezwijken'.
  • God heeft er een doel mee. Het is satans bedoeling dat u boos wordt op God, dat u in verwarring raakt, dat u ontmoedigd wordt tot op het punt van opgeven. Maar het is Gods doel dat u volhardt en er doorheen komt, dat u in het proces veranderd wordt, en dat u na afloop 'uw broeders versterkt'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten