donderdag 10 september 2015

'Je kunt het' van Claudia Muhlan

5 stellingen die verklaren hoe een mens opgebrand raakt en hoe het vermeden kan worden.

 1. De energie van de mens is een kostbare reserve, die het ons mogelijk maakt alles te doen wat wij willen.
 2. Energie is beperkt - er staat slechts een bepaalde voorraad voor een ieder van ons ter beschikking.
 3. Telkens als het verbruik van energie groter is dan de voorraad, begint met op te branden.
 4. Ouders die de doelen die ze voor zich en voor hun kinderen gesteld hebben, willen bereiken, mogen hun levensnoodzakelijke reserves niet onnodig verkwisten.
 5. Dingen, die deze reserves verspillen, moeten ontdekt en uitgeschakeld worden.  

Uithoudingsvermogen hebben (groeiproces!):

 • dat je je werk opgewekt en rustig kunt doen
 • dat je door onvoorziene omstandigheden niet uit je doen raakt
 • dat anderen graag met je omgaan
 • dat je je vertrouwen behoudt
 • dat je weet hoe je je kunt ontspannen
 • en, dat je je tijd en krachten zo leert in te delen dat je door de jaren heen fit en evenwichtig blijft.

"Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt..., dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 
Efeze 4: 22-24

Met Gods hulp is het mogelijk oude, vaste gedragspatronen af te leggen en anders te worden!
De vrucht van de Geest is:
Liefde, Vrede, Vreugde, Lankmoedigheid, Vriendelijkheid, Zachtmoedigheid, Goedheid, Trouw, Zelfbeheersing.

Om meer uithoudingsvermogen te krijgen:

1. Accepteer de omstandigheden, waarin je leeft!
2. Accepteer jezelf als het soort mens dat je bent!

Dat is levensstijl: De toppen en dalen van een bewogen leven te accepteren en met datgene tevreden zijn, waarop je je op een bepaald moment bevindt.
Met minder wil ik geen genoegen nemen.

"Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen."
Efeze 4: 11
 • Hecht meer belang aan wat God van je denkt dan aan de mening van anderen. Bestudeer de volgende bijbelteksten:
  Jesaja 51: 12, 13
  Psalm 34: 1- 6
 • Vernieuw je denken door je dagelijks in de Bijbel te verdiepen
  Mattheus 4: 4
  Hebreeën 4: 12
  Romeinen 12: 2
  Psalm 1
 • Maak jezelf ervan bewust, wie je bent voor Jezus Christus
  Romeinen 8: 1-2, 35- 37
  Galaten 4: 1- 7
 • Laat je niet overweldigen door negatieve gevoelens
  1 Johannes 3: 9- 21
 • Sluit enige vriendschappen die je goed zullen doen.
 • Leer eerlijk te zijn ten opzichte van jezelf, van anderen en van God
 • Analyseer met iemand, die je kunt vertrouwen, je negatieve neigingen en doe je best er van af te komen.
  Psalm 26: 2
 • Zoek naar taken, waar je plezier aan kunt beleven en waarmee je succes kunt hebben.

Let op je lichamelijk welzijn!

Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. 
1 Korinthe 6: 19- 20
 • uiterlijk
 • beweging
 • ontspanning en slaap
 • uitgebalanceerde voeding

Zorg voor een opgewekte ziel!

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Spreuken 4: 23

Wentel ik mij in mismoedige gedachten, wordt ik gekweld door bitterheid en neem ik door mijn slechte stemming ook nog verkeerde beslissingen, nu...
dan ben ik alles behalve gelukkig.
 • Let op wat je in je gedachten toelaat en uitspreekt
 • Let op wat je ziet en aan welke indrukken je je blootstelt en waar je heen gaat, waarmee je je zelf afgeeft.
 • Je beslist zelf of je jezelf gelukkig of ongelukkig maakt!
Naar Spreuken 4: 24- 26

Let op deze punten wat betreft je zieleleven:
 • Ik wil mijn ziel beschermen tegen negatieve invloeden
 • Ik wil haar vrijhouden van bitterheid en boosheid
 • Ik wil haar goed doen.

Verwaarloos nooit je geestelijk leven, blijf geestelijk actief!

Kolossenzen 1: 27: Christus in mij!
Filipenzen 4: 13
Romeinen 8: 37
1 Thessalonicenzen 5: 16

3 belangrijke voornemens:
Bijbel lezen
Bidden
De zonde geen kans geven

Doelen stellen

 • Ik wil niet van dag tot dag leven, maar mijn werk plannen en organiseren
 • Ik wil mijn gezin gezond voeden en een goede kokkin zijn
 • Ik wil mijn man vrijwaren van onnodig huishoudelijk werk en hem aanmoedigen van ganser harte vader te zijn
 • Ik wil mij zeker voelen op het gebied van opvoeding
 • Ik wil dat mijn kinderen zelfstandig zijn en een goede instelling hebben ten opzichte van het werk
 • Ik wil evenwichtig en goed gestemd blijven. Daar hoort bij dat ik tijd neem voor ontspanning en vorming
 • Ik wil sociaal zijn en een goede vriendenkring hebben
Nu n.a.v. Spreuken 31:


 • Ze heeft besloten haar man goed te doen en geen kwaad al de dagen van haar leven
 • Ze heeft besloten haar werk gedisciplineerd en met vreugde te verrichten
 • Tot haar voornemens behoort succesvol te zijn op haar terrein en alle kansen te benutten
 • Tevens wil zij echter ook steeds klaar staan voor behoeftigen en armen
 • Het is haar voornemen haar kinderen niet te verwaarlozen en wijs en vriendelijk te reageren
 • Hoe hard het leven ook mag zijn, zij besluit 'de komende dag onbekommerd toe te lachen'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten